2022, een jaar van mobilisatie om de loonblokkering te doorbreken

In 2021 leefden we op gezondheidsvlak op het ritme van de nieuwe COVID-golven, maar met de vaccinatie zou er een nieuwe wind waaien richting de vrijheid. Alleszins, dat is wat we geloofden en waarop we allemaal hoopten. Jammer genoeg eindigde 2021 even triest als 2022 begon.

We hebben momenteel een nieuwe vriend,  Omicron. De variant zou minder erg zijn, maar meer mensen ziek maken. Dit schudt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) wakker, en denkt: we moeten de economie redden! Want volgens het VBO zou die tot stilstand kunnen komen en een ware ramp kunnen veroorzaken. Het verbond maakt een catastrofale balans op en de bedrijven, de winkels en bijgevolg de economie, liggen stil. De regering moet strenge maatregelen treffen, volgens het VBO. Men moet op al wie niet werkt een beroep kunnen doen en hen ter beschikking stellen van de bedrijfswereld: studenten, werklozen en gepensioneerden. Geen kans mag onbenut blijven om de rechten van de werknemers af te pakken.

Welnu kameraden, het VBO vergist zich. Als de bedrijven werknemers en overuren nodig hebben, dan moeten ze daarvoor de juiste prijs betalen en stoppen met jammeren en zelf rijker te willen worden met de collectieve steun van de maatschappij. Voor de arbeidswereld zijn er twee prioriteiten. Ten eerste, bescherming. De onderneming is verantwoordelijk en moet de bescherming van de werknemers waarborgen. Helaas weten we dat veel te veel bedrijven beknibbeld hebben op de bescherming van de werknemers na de eerste golven. Anderzijds, als men bepaalde werknemers die naar de arbeidsplek moeten komen omdat ze geen telewerk kunnen doen risico’s laat lopen, moeten die risico’s ook worden gedekt. Niet alleen door een schouderklopje, maar wel door rekening te houden met die inspanning op het vlak van gezondheid en loon.

De andere grote uitdaging die ons dit jaar te wachten staat, is inflatie. De elektriciteitsprijs rijst de pan uit, net als de gas- en brandstofprijs. Iedereen heeft dit wel al gemerkt tijdens het boodschappen doen of bij het betalen van de energiefactuur. De loonstijgingen zijn dan misschien wel een lachertje, dat is allesbehalve zo voor alles uit de korf van gezinsbestedingen. Daarvoor zijn alle werknemers, ambtenaren, sociale uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden blij met het systeem van de automatische loonindexering. Samen met de sociale zekerheid is dit ongetwijfeld, één van de grootste verworvenheden van de arbeidswereld. Maar deze verworvenheid werd al ontzettend uitgehold. Bepaalde producten werden uit de korf van de gezinsbestedingen gehaald en daarmee werd deze looninhaalbeweging, ons systeem van automatische loonindexering, verdraaid. Het verschil is groot, namelijk ongeveer 2%. Loonindexering en onderhandelingsvrijheid staan er allebei garant voor dat de werknemers hun koopkracht kunnen behouden.

Over onderhandelingsvrijheid gesproken…

Het jaar 2021 heeft ons er ook aan herinnerd dat de wet van ’96, die nog versterkt werd door de rechtse MR/N-VA-regering, de lonen van de werknemers verplettert en blijft blokkeren. 0,4% marge, een aalmoes in feite, is niets meer dan peanuts voor de werknemers, terwijl de bedrijven massaal winst opstrijken en de aandeelhouders hun zakken vullen met een loonstijging van meer dan 5% op een jaar. Of zélfs nog veel meer!

Schandalig en onrechtvaardig! Deze loonblokkering moet worden doorbroken! 2022 moet een jaar worden van mobilisatie. Een jaar waarin we dit loonjuk van ons afwerpen. Laat ons er echter geen doekjes om winden: deze wet kan alleen maar aangepast worden als de arbeidswereld zich sterk en massaal mobiliseert, én als de linkse regeringspartijen hier een principekwestie van maken en een wijziging eisen van deze uiterst onrechtvaardige wet.

 

Tangui Cornu,

Alain Detemmerman,

Covoorzitters ABVV-FGTB Horval