ABVV Horval heropent het debat over de bescherming voor vakbondsafgevaardigden met PS, Ecolo en PTB

Op de ochtend van vrijdag 2 februari nodigden de instanties van ABVV Horval de vertegenwoordigers van de Franstalige progressieve partijen PS, Ecolo en PTB uit om rond de tafel te gaan zitten om wetsontwerpen te bespreken die een echte bescherming zouden kunnen voorzien voor de werknemersvertegenwoordigers. Ter herinnering, Laurent, hoofddelegee ABVV Horval Vandemoortele Seneffe, werd ontslagen wegens zijn syndicale activiteiten. Sindsdien vonden er tal van acties plaats om onze weerzin ten aanzien van de patronale houding van Vandemoortele te uiten, maar ook om de re-integratie van Laurent te eisen.

Begin deze week lanceerde Tangui Cornu, co-voorzitter van ABVV Horval, na het conflict bij Vandemoortele een uitnodiging waarop Olga Zrihen (PS), Arnaud Guérard (Ecolo), Marco Van Hees en Antoine Hermant (PTB) gretig ingingen. Samen willen ze een wetsontwerp uitwerken rond enerzijds de bescherming van de vakbondsafgevaardigden en anderzijds rond de verplichting om een werknemersvertegenwoordiger, die zonder reden werd ontslagen, opnieuw te integreren. De laatste drie jaar stelt men vast dat het patronaat arroganter en agressiever optreedt tegen de ABVV-werknemersvertegenwoordigers (AB Inbev, Walibi, Coca-Cola, Vandemoortele,…).

In het kader van dit wetsontwerp bevestigen de aanwezigen dat in een democratische staat de sociale democratie even belangrijk is als de volksdemocratie. Een echte sociale democratie is onmogelijk als er geen echte bescherming is voor de delegees. Vandaag staat het buiten kijf: de ondernemingen respecteren de procedures niet langer, ze zetten een prijs op het hoofd van een delegee. Een verkozen werknemersvertegenwoordiger moet een absolute bescherming genieten tijdens de duur van zijn mandaat, net zoals een verkozen parlementslid. Wanneer er een juridische procedure tegen hem loopt, moet de delegee in het bedrijf aan de slag kunnen blijven, aan de zijde van zijn collega’s tot wanneer er een vonnis wordt geveld. En als, ondanks alles, de onderneming de wettelijke procedure niet zou respecteren, dan moeten er ontradende dwangsommen worden opgelegd.

ABVV Horval verwacht van de progressieve partijen dat ze samen, symbolisch, dit wetsontwerp gezamenlijk op federaal niveau brengen.