Betoging voor waardige pensioenen

Op 2 oktober 2018 kwamen de betogers van ABVV in gemeenschappelijk front samen in alle uithoeken van het land om het pensioenbeleid van de regering Michel/N-VA aan de kaak te stellen. We trotseerden de kou en de regen en kwamen met meer dan 60.000 mensen op straat in België! Iedereen bedankt voor jullie mobilisatie!

Na het puntenpensioen voerden de vakbonden acties om de regering en het patronaat te verplichten om hun project rond de zware beroepen te herzien. Voor de openbare diensten bestaat er immers al een lijst met zware beroepen, waarin de werknemers worden vastgelegd die vervroegd op pensioen zullen mogen gaan op 60 jaar… met een aanzienlijk maandelijks financieel verlies. Ze zullen namelijk minder loopbaanjaren hebben. Dit is absurd! De werknemers zullen verplicht zijn om hun gezondheid op het spel te zetten als ze willen hopen op een pensioen (opgelet, we hebben niet gezegd dat dit een waardig pensioen zou zijn!).

Herinner jullie ook dat de regering ons wil laten werken tot 67 jaar onder het voorwendsel dat de levensverwachting stijgt. De regering is echter vergeten dat de levensverwachting IN GOEDE GEZONDHEID 64 jaar bedraagt! Dat betekent dus dat de werknemers hun loopbaan zullen moeten eindigen in moeilijke gezondheids- en levensomstandigheden.

Zoals in mei 2018 waren de leden en delegees van ABVV Horval massaal aanwezig op deze nationale actie. Samen wilden ze de onrechtvaardigheden waarvan de werknemers het slachtoffer zijn aan de kaak stellen!

Samen zullen we blijven strijden!
Samen zullen we altijd sterk zijn!

 

Foto's hier