Bijzondere toeslag voor tijdelijk werklozen ten gevolge van corona

Na de vraag van de vakbonden werd er een akkoord bereikt binnen de regering over een bijzondere coronatoeslag.

Een eenmalige premie, maar voor wie?

Het ontwerp voorziet een premie voor werknemers die in de periode maart tot en met november 2020 minstens 53 dagen tijdelijk werkloos waren ten gevolge van corona. De regeling geldt voor tijdelijke werkloosheid overmacht en economische werkloosheid (arbeiders en bedienden) ten gevolge van corona.

De werknemer die minstens 53 halve uitkeringen ontving, heeft voor die dagen recht op een halve toeslag. Uiteraard worden ook werknemers die volledige en halve tijdelijke werkloosheidsdagen afwisselden beoogd, indien zij in totaal 53 uitkeringen ontvingen.

Hoeveel?

De toeslag bedraagt € 10 per volledige werkloosheidsdag, met een minimum van € 150. Voor een halve werkloosheidsdag wordt € 5 toeslag betaald, met een minimum van € 75. Dit zijn brutobedragen, waarop bedrijfsvoorheffing afgehouden wordt.

Heb je een uitkering tijdelijke werkloosheid ontvangen:

  • voor minder dan 53 dagen, dan heb je geen recht op de premie;
  • voor 53 tot en met 67 dagen dan heb je recht op € 150 bruto;
  • voor 68 dagen of meer dan heb je recht op het minimumbedrag van € 150 + € 10 per dag boven de grens van 67 dagen. Voorbeeld: 72 dagen, ofwel 5 dagen meer dan 67, geeft recht op 150 + 5x10 = € 200 bruto.

Welke instelling regelt de betaling?

De premie is ten laste van de RVA en wordt uitbetaald door je ABVV-werkloosheidskas.

Vragen? Neem contact op met je gewestelijke afdeling.