Corona-ouderschapsverlof : het Besluit werd gepubliceerd, dit zijn de modaliteiten!

Het Koninklijk Besluit tot instelling van het Corona-ouderschapsverlof werd gisteren in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. ABVV Horval legt jou uit wat de voorwaarden zijn, evenals de bedragen na aftrek van de bedrijfsvoorheffing en welke procedure je moet volgen om hiervan gebruik te kunnen maken.

Voor wie?

 • De ouders van een kind jonger dan 12 jaar (of 21 jaar als het kind een handicap heeft ; er is geen leeftijdsgrens voor de personen die een dienst of een behandeling in een erkende instelling genieten)
 • Adoptieouders en pleegouders
 • De werknemer kan zijn ouderschapsverlof ook omzetten in corona-ouderschapsverlof of tijdelijk een van de tijdskredietformules – in ruime zin – opschorten en een corona-ouderschapsverlof aanvragen.

Voorwaarden:

 • De werknemer moet sinds minstens een maand een arbeidscontract hebben bij zijn werkgever.
 • De werknemer moet voltijds werken om een 1/5-onderbreking te kunnen aanvragen of minimum ¾ werken om de arbeidsduur te kunnen verminderen naar een halftijdse betrekking.
 • De werkgever moet zijn akkoord geven.

Duur:

Het verlof moet opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

De mogelijke formules:

 • Halftijds of een arbeidsduurvermindering van 1/5.
 • De « opsplitsing » is mogelijk : het kan doorlopend opgenomen worden tot de einddatum van de maatregel of in maanden, of in weken (al dan niet opeenvolgend).

De aangekondigde bedragen:

  Ouder Bedrag (na aftrek van de bedrijfsvoorheffing)
Halftijds​* - de 50 jaar 440, 96 €
  + de 50 jaar 594,48 €
 

Eenoudergezin

724,94 €
1/5e - de 50 jaar 149,60 €
  + de 50 jaar 224,40 €
 

Eenoudergezin

289,98 €

* Het bedrag wordt aangepast in functie van het initiële arbeidsregime

Procedure?

 • De aanvraag dient minstens 3 werkdagen op voorhand ingediend te worden bij de werkgever (= zon- en feestdagen tellen niet mee), via een aangetekende brief of elektronisch met een ontvangstbewijs van de werkgever.
 • De begin- en einddatum van het ouderschapsverlof dienen vermeld te worden in de verzending, alsook de gewenste formule (1/5e of ½).
 • De werkgever dient schriftelijk zijn akkoord te geven aan de werknemer binnen een termijn van maximum 3 werkdagen volgend op de aanvraag en in ieder geval ten laatste tegen de begindatum van het corona-ouderschapsverlof.
 • De termijnen kunnen in onderling akkoord ingekort worden.

Als de werkgever ten onrechte en zonder motief weigert om dit verlof toe te kennen, zullen de delegees van ABVV Horval aan jouw zijde staan om jouw legitieme vraag kracht bij te zetten!

Vergeet ook niet om zeer snel een uitkeringsaanvraag in te dienen bij de RVA. Dit kan elektronisch of via het C61-formulier coronaverlof; de werkgever dient hiervan ook een deel in te vullen. Je vindt het formulier hier.

Een gematigde overwinning van het ABVV

Ondanks onze kritiek, onder andere over de lage bedragen van de onderbrekingsuitkeringen waardoor dit verlof niet toegankelijk is voor alle gezinnen, kan dit verlof dat we verkregen hebben toch een oplossing zijn voor sommigen onder jullie!

Hier kan je het pamflet downloaden.