Dossier VEVIBA: ABVV Horval maakt zich zorgen voor de vleessector

De evenementen binnen de vleessector van de voorbije jaren en meer recentelijk in de slachthuizen Verbist baren ABVV Horval zorgen. Er worden politieke keuzes gemaakt die belangrijke gevolgen hebben voor de werknemers in de vleessector. De relevantie van deze sector binnen België valt niet te onderschatten op het vlak van tewerkstelling en economische ontwikkeling betreft.

ABVV Horval wenst dat de bevoegde ministers een rondetafel organiseren met alle betrokkenen in de vleessector, incluis de arbeiders. Het is, wat ons betreft, absoluut noodzakelijk dat deze rondetafel uitmondt in maatregelen die de sector beschermen en versterken op elk niveau: gaande van de veeteelt over de slachthuizen tot de vleesverwerkende bedrijven. We moeten de economische belangen van de sector, de arbeiders én de consumenten beschermen.