Edito : Een regeerprogramma met voor- en nadelen

Na 500 dagen heeft België een regering met liberalen, Vlaamse katholieken, groenen en… socialisten. Een eerste duidelijke tevredenheid: de toon is anders. We hebben niet meer te maken met een regering-Michel (de liberalen en de N-VA) die gedurende de volledige voorbije legislatuur de aanval heeft ingezet op de arbeidswereld. Maar wat staat er nu precies in dat programma? 

De sociale zekerheid wordt geherfinancierd, net als onze gezondheidszorg. Is dat te danken aan een échte politieke wil of ligt Covid-19 daarvan aan de basis? Tegelijk blijft de arbeidswereld op haar honger zitten : de pensioensleeftijd ligt nog steeds op 67 jaar en de wet van 1996 die de lonen blokkeert (en dus ook de FF14) zal ook niet worden aangepast. 

Grotendeels gaan we dus op hetzelfde elan verder als voorheen. Een echte breuk is er niet behalve… in de toon. Meermaals in de tekst wordt er immers gesproken over de sociale partners maar enkel en alleen ter raadpleging.  

De arbeidswereld mag de strijd vooral niet opgeven. Juist integendeel, in het regeerprogramma: 

Vindt men overduidelijk dat we niet voldoende flexibel zijn. Bovendien wil de regering ons warm maken voor het loopbaansparen voor iedere werknemer (dossier dat we al ongeveer 20 jaar blokkeren). 

Worden enkel de laagste pensioenen van de werknemers opgewaardeerd en wordt het minimum van € 1.500 in deze legislatuur zelfs niet gehaald (ter herinnering: de pensioenen van de loontrekkenden in België zijn van de laagste in Europa). Slechter nog, er is ook sprake van harmonisatie: de zelfstandigen die weinig bijdragen worden erin opgenomen, “de nieuwe ambtenaren” niet. 

Worden dagcontracten discreet veroordeeld, maar uitzendarbeid wordt wel voorgesteld als een goed antwoord op de vraag naar flexibiliteit van de ondernemingen 

Worden de netto loonvoordelen naar voren geschoven, wat heel moeilijk strookt met een herfinanciering van de sociale zekerheid. 

Enz… 

In de volksmond zegt men dat de eerste 100 dagen van een regering doorslaggevend zijn. Wij zijn waakzaam. 

Alain Detemmerman & Tangui Cornu, Co-Voorzitters ABVV Horval