Historische bedragen op de tafel voor de Waalse non-profit

Midden deze zomer hebben ABVV Horval en de andere betrokken vakorganisaties de Waalse minister-president en de vice-voorzitters van de Waalse regering samen gezeten over de non-profitsectoren. Enkele weken na de indiening van de eisenbundel bevond de langverwachte vergadering in gemeenschappelijk front.

Voor een keer werden we niet ontgoocheld. De Waalse regering gaat historisch hoge budgetten vrijmaken voor de non-profitsectoren die het tijdens deze crisis bijzonder hard te verduren kregen: structureel € 260 miljoen voor de periode 2021-2024.

De eerstelijnswerknemers die essentiële diensten leveren aan de bevolking werden gehoord. Tijdens de onderhandelingen zullen de werknemers kunnen rekenen op ABVV Horval voor de opwaardering van de beroepen. Dit conform de risico's die ze tijdens de crisis genomen hebben en die ze vandaag nog steeds nemen. De timing van de onderhandelingen ligt nog niet vast.

We moeten waakzaam zijn, want zo’n grote begrotingsenveloppe zal vast en zeker de honger van het patronaat aanwakkeren. Het zijn echter de belangen van de werknemers die op de eerste plaats moeten worden gezet. ABVV Horval zal daarop toezien!