Hoe stem ik per brief voor ABVV lijst 3?

Door de gezondheidscrisis zullen sommige werknemers genoodzaakt zijn per brief te stemmen. Geen paniek, het is helemaal niet moeilijk. Het is gewoon wat langer werk (kleine verplaatsing naar een brievenbus), maar het is je tijd meer dan waard als je een solide vakbondsploeg wil die je de komende 4 jaar zal ondersteunen en je rechten zal verdedigen.

HOE WERKT HET?

Ongeveer twee weken voor de verkiezingen ontvang je je stembiljet. De verkiezingen starten vanaf 16 november 2020.

Wat zit er in de grote omslag?

Je ontvangt één middelgrote omslag als er in jouw bedrijf of organisatieenkel een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt gekozen. Je ontvangt een tweede middelgrote omslag wanneer je ook voor de ondernemingsraad kan stemmen. 

Je weet dat je voor een Comité Preventie én een ondernemingsraadmag stemmen, maar je kreeg slechts één middelgrote omslag? Contacteer onmiddellijk je delegee.

Ga zorgvuldig te werk. Stem eerst voor het Comité Preventie. Volledig klaar? Open nu de middelgrote omslag voor de ondernemingsraad en stem.

Hoe geldig ABVV stemmen?

 

GELDIGE STEMMEN                                                ONGELDIGE STEMMEN

Ik heb geldig op ABVV lijst 3 gestemd. En nu?

  • Stop de stembrief gevouwen in de kleine omslag met dezelfde kleur en kleef de omslag dicht: zo is de vertrouwelijkheid van je stem gegarandeerd!
  • Stop de kleine omslag in de al gefrankeerde middelgrote omslagmet dezelfde kleur. Op de omslag moet het adres van de voorzittervan het stembureau van jouw werknemerscategorie (jongeren,arbeiders, bedienden of kaderleden) vermeld staan.
  • Kleef de middelgrote omslag dicht.
  • Opgelet: plaats links bovenaan op de voorkant van de omslag (dus de zijde van de omslag met het adres van het stembureau en de zegel)je naam en plaats je handtekening op de aangeduide plaats. Dit is verplicht: zonder je naam en handtekening is je stem ongeldig.
  • Doe de middelgrote omslag(en) zo snel mogelijk op de post. Komende omslagen pas na de verkiezingsdag in je bedrijf aan, dan telt je stem niet.

Ongerust dat je stem te laat toekomt? Foutje gemaakt?

Je mag ook naar het stembureau gaan dat je werkgever heeft ingericht in je bedrijf of organisatie en ter plekke je stem uitbrengen. Dit doe je op de verkiezingsdag die valt tussen 16 en 29 november 2020. Je stem in het kiesbureau geldt, je briefstem telt niet mee.

Je ABVV-delegees hebben niet stil gezeten tijdens de crisis en namen hun verantwoordelijkheid op om de werkgevers eraan te herinneren dat ze moesten waken over de veiligheid en de gezondheid van hun werknemers! Niets is ooit definitief verworven, elke stem telt.