Horval solidair wanneer syndicale rechten en vrijheden worden aangevallen

De Antwerpse ABVV-voorzitter en een militant werden op 24 juni 2016 administratief aangehouden tijdens een stakingsactie op de Scheldelaan. Niettegenstaande de actie zonder enig incident verliep, werd hen tien dagen later de ‘kwaadwillige belemmering van het verkeer’ ten laste gelegd. Eind februari 2018 ontvingen ze een bevel om op 13 april voor de correctionele rechtbank in Antwerpen te verschijnen.

Die 24ste juni riep het ABVV op tot een nationale interprofessionele 24-uurstaking, waarbij een viertal toegangswegen tot de haven afgesloten werden. De veiligheid werd steeds gewaarborgd en de veiligheidsploegen hadden op elk moment toegang. Hoewel alles vlekkeloos verliep, was er sprake van twee arrestaties. De voorzitter van de Algemene Centrale, afdeling Antwerpen-Waasland, en een militant werden gedurende meerdere uren aangehouden.

Het dossier raakte (zogezegd) meer dan één jaar zoek, tot op het moment dat de autoriteiten te Antwerpen besloten dat beiden gedagvaard zouden worden voor de correctionele rechtbank. Dit is onaanvaardbaar! Een syndicale actie heeft als doel om syndicale eisen kracht bij te zetten. Een syndicale actie heeft nooit als doel om hinder te veroorzaken en kan onmogelijk als ‘kwaadwillig’ beschouwd worden. Het gaat daarenboven om de uitoefening van syndicale vrijheden, waaronder het fundamenteel stakingsrecht!

Het openbaar ministerie wil op deze manier duidelijk beletten dat dergelijke acties plaatsvinden in de toekomst én dat, wanneer ze er wel zijn, er steeds gevaar heerst om een gevangenisstraf of geldboeten op te lopen.

De solidariteitsactie op 13 april was dan ook cruciaal, gezien het stakingsrecht en het recht op syndicale vrijheid bedreigd werd. Militanten en sympathisanten, waaronder een grote delegatie van Horval, waren aanwezig op de inleidende correctionele zitting te Antwerpen. Samen staken ze de twee vakbondsleden een hart onder de riem en maakten ze duidelijk dat deelnemers aan een syndicale actie of een stakingspiket en uitoefenaars van een fundamenteel recht niet behandeld moeten worden als criminelen! Dit pikken we niet!