MyPension – Het toekomstig wettelijk pensioenbedrag nu online

Op 21 november werd het geraamde wettelijke pensioenbedrag online geplaatst. Het ABVV, ACV en ACLVB hebben de voorbije jaren inspanningen geleverd om tot de ‘MyPension’ van vandaag de dag te komen.

De vele inspanningen die de administratie van de Federale Pensioendienst en de Administratie voor zelfstandigen al meer dan 10 jaar gemaakt hebben, wierpen altijd al hun vruchten af en sinds 21 november is de kers ook op de taart online zichtbaar: ‘MyPension’. Het is een raming van het gemeenschappelijk wettelijk pensioen over de drie stelsels heen: werknemers, zelfstandigen en ambtenaren.  Het bedrag dat nu online weergegeven wordt, bevat nog niet de hervormingen die beslist werden voor de periodes van werkloosheid én brugpensioen. Op het moment dat de besparingen ingevoerd worden in het rekensysteem; wordt een nieuwe berekening gemaakt en dan wordt duidelijk wat er aan wettelijk pensioen afgepakt wordt.

De vakbonden blijven hoe dan ook alert, aangezien Bacquelaine – pensioenminister – nog steeds aan een puntensysteem vasthoudt. Indien de invoering hiervan een feit wordt, wordt het onmogelijk om het toekomstige pensioenbedrag te ramen. De werknemers kennen de punten die ze opgebouwd hebben tijdens hun loopbaan wel, maar wat dat budgettair inhoudt is slechts enkele jaren vóór de pensionering bekend. Daarenboven zal het pensioenbedrag afhangen van de levensverwachting en economische of budgettaire elementen. Dat is oneerlijk, gezien de werknemer geen impact heeft op dergelijke aspecten die wel een effect hebben op het pensioenbedrag. Een puntensysteem zorgt dus niet enkel voor onzekerheid bij werknemers, maar maakt ook alle inspanningen en investeringen van de voorbije 10 jaar ongedaan.                 

 

De vakbonden eisen dat

  • er verder geïnvesteerd wordt in concrete pensioeninformatie, waarbij ook ramingen worden gemaakt van de impact die bepaalde loopbaanbeslissingen hebben op het toekomstige pensioenbedrag;

  • alle burgers, ook zij die geen toegang tot het internet hebben, correcte informatie ontvangen en dat ook zeker op het einde van hun loopbaan;

  • er dringend ingezet wordt op de kwaliteitsverbetering van de wettelijke pensioenen door een verhoging van de minimumuitkeringen en een versterking van het berekeningspercentage.

Wat kan je via MyPension zien?

Eerst en vooral moet je in het bezit zijn van een E-ID en een kaartlezer. Verder kan je drie nieuwe zaken kunnen raadplegen op MyPension:
1. Het opgebouwd pensioen tot op dat moment.
2. Het wettelijke pensioenbedrag op de vroegst mogelijke pensioendatum.
3. Het wettelijke pensioenbedrag op de wettelijke pensioendatum (65-66 of 67 jaar).

Gouden tip aan de leden

De vakbonden raden hun leden aan om het geraamde wettelijke pensioenbedrag meteen af te drukken en bij te houden.