Poolse vakbond OPZZ : betoging op 22 september

Op zaterdag 22 september organiseert onze Poolse vakbondspartner (OPZZ) een grote betoging in Warschau om een loonsverhoging te eisen, naast de bescherming van de rechten van de werknemers en de democratie.

De vakbond OPZZ zal zijn woede tegenover de huidige regering laten horen, die de sociale dialoog aan haar laars lapt. Al jaren kent Polen de laagste lonen van Europa en gaat het land gebukt onder precaire arbeid (contracten van bepaalde duur, schijnzelfstandigen,…) met lage lonen. Het fenomeen van de werkende arme is dus schering en inslag.

In deze context betuigt ABVV Horval zijn solidariteit met zijn Poolse kameraden. Het is eveneens ook de ideale gelegenheid om de sociale dumping in Europa aan de kaak te stellen die een bedreiging vormt voor de kwaliteitsvolle banen.

Solidariteit kent geen grenzen, deel daarom deze informatie en betuig je steun aan OPZZ!