Puzzelt jouw bedrijf al een opleidingsplan?

Voor 31 maart moet elke onderneming met minstens 20 personeelsleden (20 VTE) een opleidingsplan opstellen. Dit is een maatregel uit de zogenaamde ‘arbeidsdeal’ die de regering in 2022 sloot. Voor de werknemers is dit een goede maatregel die het volgen van bijscholing en opleiding aanmoedigt en ondernemingen verplicht om hun beleid rond opleidingen vorm te geven.

Zonder deze maatregel was er wel het recht op opleiding, maar er was geen kader waarin de uitvoering van dit recht werd gefaciliteerd. Dit is rechtgezet nu ondernemingen vanaf 20 werknemers verplicht worden om een opleidingsplan op te stellen.

Hoe zo’n opleidingsplan er moet uitzien, ligt (nog) niet vast. Wat wel bepaald is, is dat een onderneming op een of andere manier moet vastleggen welke opleidingen ze aanbiedt aan welke groep werknemers. Dat kan variëren van klassieke opleidingen tot digitale opleidingen, thuisopleidingen, opleidingen op de werkvloer en zo meer.

In grotere bedrijven zal er sociaal overleg over gevoerd kunnen worden via de ondernemingsraad of – indien er geen ondernemingsraad is -  via de syndicale afvaardiging. Die moet advies geven over dit plan en moet daarom dit plan ruim vóór 15 maart gekregen hebben. In ondernemingen zonder vakbondsafvaardiging moet de werkgever dit plan eveneens vóór 15 maart aan de werknemers voorleggen. Vraag ernaar!

Positief nieuws voor werknemers

De arbeidsdeal bevatte trouwens nog positief nieuws voor werknemers: in ondernemingen met minstens 10 werknemers geldt voortaan ook een individueel opleidingsrecht. Vroeger waren er reeds regels rond een bepaald aantal dagen dat op ondernemingsniveau moest behaald worden, verdeeld over alle werknemers, maar nu wordt daar ook een aantal dagen per individuele werknemer op geplakt.

Vanaf 20 werknemers

In ondernemingen vanaf 20 werknemers zal een voltijdse werknemer recht hebben op minstens 4 dagen opleiding in 2023. Dit evolueert naar 5 dagen vanaf 2024. Indien de opleidingsdagen niet zijn opgebruikt, kunnen ze worden overgedragen. Een werknemer die Vlaams Opleidingsverlof (VOV) of Betaald Educatief Verlof (BEV) opneemt, kan dit doen bovenop het individueel opleidingsrecht.

10-20 werknemers

In ondernemingen met tussen de 10 en 20 werknemers heeft elke voltijdse werknemer vanaf 1 januari 2024 recht op 1 dag opleiding per jaar. Indien dit recht niet wordt opgenomen, wordt de dag overgedragen naar het volgende jaar zodat de werknemer in dat geval recht heeft op minimaal 2 opleidingsdagen. De opleidingen kunnen zowel binnen als buiten de arbeidstijd worden gevolgd. Wanneer dit buiten de arbeidstijd valt, is er uiteraard recht op loon, maar niet op eventueel overloon.

Heb je nog vragen over opleiding? Neem contact op met je delegee of lokale ABVV-Horval-afdeling.