Regering en patroons werken hand in hand

Actie op 14 december, want trop is zeker te veel!

Wat willen we?
- Herstel van de koopkracht
- Terugbetaling van de verloren index (2%)
- Loonsverhoging in 2019
- Pensioenleeftijd terug naar 65 jaar
- Herstel SWT en vervroegd pensioen
- Leefbaar pensioen
- Werkbare loopbaan
- Landingsbaan vanaf 55 jaar

De regering blokkeert onze lonen, schaft de eindeloopbaansystemen af en verhoogt de pensioenleeftijd. Ze doet dit samen met de patroons!
DIT MOET STOPPEN. Kom samen met ons actie voeren op 14 december en laat je stem horen!