Tijdelijke werkloosheid corona: Terugkeer naar de vereenvoudigde procedure

De federale regering heeft op 6 november 2020 besloten om de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid opnieuw in te voeren voor alle werkgevers en werknemers (arbeiders en bedienden) vanaf 01.10.2020 tot en met 31.03.2021. 

Bijgevolg kan de volledige tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus vanaf 01.10.2020 opnieuw beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona, ongeacht of de werkgever al dan niet erkend wordt als uitzonderlijk hard getroffen door de crisis of of hij al dan niet behoort tot een uitzonderlijk hard getroffen sector. 

Het kan dus gaan om : 

  • een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (bijvoorbeeld door een opgelegde sluiting) 
  • of een gedeeltelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waarbij de werknemer nog enkele dagen per week mag werken. 

Het gaat opnieuw over een afwijking op de strikte definitie van overmacht. 

De werkgevers :

  • die geen beroep meer konden doen op de vereenvoudigde procedure omdat ze niet konden beschouwd worden als uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen of niet behoorden tot een uitzonderlijk hard getroffen sector 
  • en die een beroep hebben moeten doen op de tijdelijke werkloosheid om economische redenen vanaf 1 september 2020, 

kunnen dus opnieuw de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht inroepen vanaf 1 oktober 2020 door gebruik te maken van de vereenvoudigde procedure. 

Dit geldt ook voor de specifieke motieven van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge quarantaine of voor de opvang van een kind. 

Voor meer informatie over de voorwaarden en te ondernemen stappen, klik hier