Voedingssector: We laten de werknemers het gevaar niet alleen trotseren!

BERICHT VAN 26.03.2020

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid een reeks maatregelen getroffen. Op het terrein stellen we vast dat de basispreventiemaatregelen niet worden nageleefd door bedrijven die op die manier de gezondheid van de werknemers in het gedrang brengen.

We herinneren eraan dat iedere werkgever, ook de werkgever van de “Handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking”, wettelijk verplicht is om de nodige maatregelen te treffen om de gezondheid van de werknemers op de werkplaats te beschermen. Als ze dat niet doen, zijn ze strafrechtelijk aansprakelijk en riskeren ze grote sancties, zoals het stilleggen van het bedrijf.

Dit is de procedure die onze delegees zullen volgen wanneer hun werkgever de wet op het welzijn op het werk niet respecteert:

  • De interne en externe preventieadviseurs van hun bedrijf worden onmiddellijk geïnterpelleerd voor hun dringende tussenkomst (mondeling en schriftelijk).
  • Hun gewestelijke secretaris wordt onmiddellijk geïnterpelleerd die hen zal bijstaan in de te nemen stappen (inclusief een beroep op de inspectie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk en de politie) wanneer het bedrijf niets doet.

We merken trouwens op dat er sinds het begin van de crisis veel meer een beroep wordt gedaan op uitzend- en studentenarbeid in de voedingssector. Het gevaar ligt op de loer op de arbeidsplaatsen in deze sectoren, zeker voor een werknemer die niet de juiste vorming heeft gekregen. Uitzendkrachten en studenten moeten ook beschermd worden, daar zullen wij over waken!

Tot slot stelt ABVV Horval vast dat de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden opgesteld zonder overleg met de vakbonden en onder invloed van de werkgeversorganisaties. Daar stellen we vandaag al de uitwassen van vast! De regeringsmaatregelen mogen alleen maar de beheersing van de gezondheidstoestand in deze crisis betreffen en mogen in geen geval dienen als excuus om de sociale wetgeving met de voeten te treden.

Het is belangrijk om de werknemers te bedanken voor het opmerkelijke werk dat ze in deze moeilijke context leveren, maar ze dienen eerst en vooral beschermd te worden voor de gevaren waaraan ze worden blootgesteld. Een financiële erkenning voor hun inzet is ook een legitieme eis. De gezondheid van en het respect voor de werknemers zijn voor ons een absolute prioriteit!

Volg onze Facebookpagina om op de hoogte te blijven of blijf onze website raadplegen!

 

Klik hier om het bericht in PDF-formaat te downloaden.