Echte helden betalen belastingen

Maandagochtend zijn duizenden sympathisanten en leden van de vakbonden ABVV en ACV door de binnenstad van Antwerpen getrokken om er te pleiten voor rechtvaardige belastingen....

ABVV roept burgers op om hun stem te laten horen

Nieuwe participatieve campagne ‘Samen kan het Anders’

Onder het motto ‘Samen kan het Anders’ lanceerde het ABVV een grote publiekscampagne waarbij het de mensen oproept om hun zorgen en...

PC 100 - sectorgids 2017-2018

De nieuwe sectorale ABVV-brochure voor de werknemers van het Aanvullend Paritair Comité voor Arbeiders (PC 100) is reeds online beschikbaar [link] . Dit boekje bevat de nieuwe regels die van kracht...

Eindeloopbaan: je rechten

Eindeloopbaan: je rechten

In deze beknopte brochure maken we je wegwijs in je rechten op het einde van je loopbaan. Je vindt er een overzicht van de regels in verschillende situaties: oudere werkloze met/zonder...