Kempen / Limburg

Gewestelijk secretaris : 

Houbrechts Nicole  nicole.houbrechts@abvv-voeding.be

Kantoren en contactgegevens :
Zie website : www.abvvhorvalkempenlimburg.be

 

Kantoren

Kempen

Grote Markt 48 - 2300 Turnhout
T: 014.40.03.24 (Annemie Martens) - T: 014.40.03.25 (Jef Notelteirs) 

Limburg

Kuringersteenweg 292 - 3500 Hasselt
T: 011.87.39.29