Actualiteit

Hoe duurzaam is onze vis?

Gekweekte vis, vegetarische zeevruchten uit algen, genetisch gemanipuleerde zalmen … het zijn de nieuwe trends in de visindustrie. Maar zijn deze nieuwe trends bevorderend voor de duurzaamheid van...

sociale bescherming voor huishoudpersoneel

“In 2012 ratificeerde Bolivia de befaamde Conventie 189 van de Internationale ArbeidsOrganisatie (IAO), een conventie over waardige werkomstandigheden voor huishoudpersoneel. We waren het tweede...

Productiemapping

Op 29 oktober kwamenHorval- en FNV-militanten uit de chocolade-industrie samen om een syndicale uitwisseling te geven over hun bedrijven. Een eerste stap om een overleg op te starten tussen “noord...