Cargill Turkije : ABVV Horval solidair met de ontslagen kameraden

In Turkije werden werknemers van de Cargill-fabriek Bursa-Orhangazi ontslagen op 17 april 2018 omdat ze geprobeerd hadden om een vakbond op te richten.

De hoogste rechtbanken in Turkije hebben bevestigd dat Cargill werknemers heeft ontslagen als vergelding voor hun aansluiting bij een vakbond en hun syndicale activiteiten en hebben hun re-integratie bevolen. Geen enkele onrechtmatig ontslagen werknemer van Cargill Turkije werd echter gere-integreerd, door een leemte in het Turkse rechtssysteem: de bedrijven kunnen hun schendingen van de mensenrechten afkopen door vergoedingen uit te betalen aan de ontslagen werknemers in plaats van hen te re-integreren. De algemene directie van Cargill keurt de houding van haar plaatselijke directie goed.

Meer dan 1000 dagen later zetten de werknemers hun strijd voort!

De kameraden aan het woord

"Na 17 jaar hard werken bij Cargill werd ik ontslagen […]. Ik vecht al 2 jaar voor mijn rechten. De enige manier om onze geschonden rechten te herstellen, is door ons te re-integreren.", Fatih Gürhan

"Om de arbeidsvoorwaarden te proberen verbeteren ben ik lid geworden van Tekgıda-İş en Cargill heeft mij op 17 april 2018 ontslagen, onder het voorwendsel dat er een quotumverlaging voor suiker was.", Muharrem Özcan

"Wanneer het nodig was, werkte ik overuren en offerde ik tijd op met mijn kinderen. Toen ik gebruik maakte van mijn recht om vakbondslid te worden, werd ik ontslagen.", Abdullah Saraç

"Deze ontslagen waren onrechtvaardig. Mijn collega’s en ik hebben tegen deze onwettige actie gestreden. En we hebben bewezen dat we gelijk hadden door te winnen in de rechtbank.", Özgür Yigit

"Een week nadat Tekgıda-İş aan het Ministerie van Arbeid had gevraagd om erkend te worden als organisatie voor collectieve onderhandeling heeft mijn diensthoofd ons gezegd dat we een vakbond hadden opgericht tussen de werknemers en hun werkgever.", Faik Kutlu

"Met mijn ontslagen collega’s, ook vakbondsmilitanten, vechten we tegen deze onrechtvaardigheid en eisen we onze re-integratie. Wij zullen blijven vechten tot we onze job terug hebben.", Eşref Özkan

Informatie over Cargill

Cargill, gevestigd in Minnesota, VS, is een van de grootste particuliere ondernemingen wereldwijd, met een omzet van meer dan 113 miljard dollar in 2019. Cargill heeft 170.000 werknemers in 70 landen over de hele wereld. Cargill, van oorsprong graanhandelaar, heeft tegenwoordig activiteiten op het gebied van vlees en gevogelte, ingrediënten voor voedingsmiddelen en dranken, de handel in en verwerking van basisproducten en financiële diensten. Vrijwel elk groot bedrijf in de IUF-sectoren koopt van Cargill. Veel vakbonden hebben collectieve arbeidsovereenkomsten met Cargill. Bij Cargill Turkije heeft het management echter duidelijk gemaakt dat het geen vakbond wil…

Onze eisen

ABVV Horval en haar delegaties op de verschillende sites van Cargill in België zijn solidair met de kameraden van Cargill in Turkije en vragen de onmiddellijke re-integratie van de ten onrechte ontslagen werknemers.
Geen sociale democratie zonder economische democratie. Lid zijn van een vakbond is een recht!

Onze delegees hebben een pamflet verspreid in de bedrijven. Klik hier om het te downloaden.