Eindverklaring van het internationale Vakbondscolloquium over de suiker- en drankensector – 8-11 juli 2019 - Santa Clara, Cuba

Van 8 tot 11 juli 2019 kwamen syndicalisten uit zeven landen samen: België, El Salvador, Honduras, Bolivia, Peru, Colombia en Cuba, in Santa Clara, te Cuba, waar ze verklaarden dat ze samen de strijd moeten aanbinden tegen het neoliberalisme, dat een impact heeft op de rechten van de werknemers wereldwijd.

De delegees verklaarden dat de oorlogszuchtige aanval van het neoliberaal systeem een invloed heeft op de vakbonden wereldwijd. Ze staan onder druk en de internationale akkoorden worden geschonden. Momenteel controleert het neoliberalisme de socio-economische en financiële processen. Daardoor kunnen transnationale ondernemingen vrij de arbeidsrechten schenden. Dat zien we in Europa met de verloedering van het sociale welzijnssysteem en in Latijns-Amerika met de achteruitgang van de sociale verworvenheden die de progressieve regeringen hadden verkregen. Het colloquium belichtte de gemeenschappelijke praktijken van de transnationale ondernemingen die de productiekosten willen inperken en de rechten van de werknemers willen beperken. Denk maar aan willekeurige ontslagen, lage lonen, flexibele arbeidstijd, dreigementen aan het adres van syndicale leiders, de niet-erkenning van collectieve onderhandelingen en milieuonvriendelijke praktijken die de klimaatsverandering nog erger maken.

In die zin stellen wij het volgende voor:

  • Regionale strategieën uitwerken om de strijd aan te gaan tegen neoliberalisme, waarbij de syndicale eenheid het tegengif wordt voor de hegemonie van de transnationale ondernemingen;
  • In alle mogelijke scenario’s de bedreigingen, arrestaties en moorden op syndicale leiders wereldwijd signaleren;
  • Internationale syndicale bondgenootschappen uitbouwen over de hele productieketen, die een barrière zullen vormen tegen de schadelijke effecten van de transnationale praktijken;
  • Acties uitvoeren om discriminatie op de arbeidsplaats te bestrijden, waarbij er meer aandacht moet besteed worden aan gender, het onafhankelijk worden van vrouwen en de participatie van jongeren;
  • Wereldwijde syndicale initiatieven opzetten voor de bescherming van het milieu en de impact van klimaatsverandering, waarbij er rekening wordt gehouden met het feit dat de werknemers het hardst getroffen worden.

In het bijzonder werd er op het colloquium erkend dat de Cubaanse staat zijn werknemers beschermt tegen nefaste praktijken van transnationale ondernemingen die actief zijn in hun land en er werd ten stelligste gevraagd om het illegale, genocidaire en criminele embargo op te heffen die de Verenigde Staten al decennialang aanhouden tegen Cuba, alsook de wederopleving van dit beleid bij de toepassing van de wet Helms Burton.

Gedaan te Santa Clara,

10 juli 2019
"61e verjaardag van de revolutie"