Kameraad Luis Samán, vakbondsleider van BACKUS (AB InBev) in Peru bedreigd met onrechtmatig ontslag

Op 20 november werd Luis Samán Cuenca, algemeen secretaris van de vakbond van BACKUS (Nationale Vakbond van de Arbeiders van de Vereniging van de Peruviaanse brouwerijen Backus en Johnson), Peruviaans filiaal van AB InBev, voor de derde keer via een aangetekend schrijven van het bedrijf bedreigd om ontslagen te worden wegens “beledigingen die de eer en de goede reputatie van het bedrijf schaden”. De criminalisering van de vakbeweging gaat verder.

Aan het begin van de Covid-19-pandemie hekelde Luis Samán het gebrek aan bescherming voor de gezondheid van de werknemers bij AB InBev in Peru. Hierdoor stierven 5 werknemers en raakten honderden werknemers op nationaal niveau besmet. Het antwoord van de multinational? De syndicalist bedreigen met ontslag! “Deze actie van AB InBev is antidemocratisch en schendt het recht op vakbondsvrijheid en het recht om de rechten van de werknemers te verdedigen. Met deze acties blijft AB InBev de syndicale actie vervolgen en criminaliseren waarmee ze gestart is in 2018”, legt Luis Samán uit. In 2018 heeft AB InBev immers de algemene secretaris van de vakbond aangeklaagd bij het parket en hem valselijk beschuldigd van het aanzetten tot en het bevorderen van het verheerlijken van terrorisme binnen de fabrieken van AB InBev. Voor deze laatste feiten werd er een klacht ingediend bij de IAO en voerden de werknemers van AB InBev in België en andere landen solidariteitsacties.

Het spreekt voor zich dat de dreigementen om de algemene secretaris te ontslaan intrinsiek verband houden met zijn vakbondsactiviteit. ABVV Horval veroordeelt deze criminalisering van de vakbondsactie. Luis Samán was als werknemersvertegenwoordiger verplicht om de bezorgdheden van de werknemers aan te kaarten over de manier waarop de gezondheidscrisis werd aangepakt, vooral omdat hun gezondheid op het spel stond. Na de schendingen van de fundamentele vrijheden van de werknemers van AB InBev in Jupille en in Peru maakt ABVV Horval zich zorgen over de uitspattingen van de grootste bierbrouwgroep ter wereld die er niet voor terugdeinst om deurwaarders te sturen om de werknemers en hun gezin te intimideren, om de staking te beëindigen, te dreigen om de werknemers te ontslaan en ga zo maar door… Blijkbaar is het de wereldwijde strategie van de multinational op de werknemers monddood te maken.

Als vakbond bevoegd voor de agro-industrie vraagt ABVV Horval aan AB InBev om terug te komen op haar beslissing. Er werd een brief gestuurd naar het moederhuis in België.