vorming te Aarlen

De vorming diende om na te denken over de redenen en de behoeften van de internationale syndicale solidariteit. Wat voor sommigen evident lijkt, is voor anderen een onbekende. De internationale acties van HORVAL maken deel uit van ons DNA. Na een kort overzicht van de geschiedenis van de internationale vakbeweging en een terugblik op de voornaamste kenmerken van de mondialisering waarin we leven, konden de deelnemers kennismaken met de doelstellingen en de strategieën van HORVAL om de werknemers buiten de Belgische grenzen te versterken.

Bedankt aan Laurent Atsou van ISVI