Coronavirus in Bolivia: huishoud personeel moet worden beschermd

Het coronavirus is de oceaan overgestoken. Het is nu ook aanwezig in Bolivia, waar de regering stappen heeft ondernomen om de verspreiding tegen te gaan. Ze kondigde namelijk aan dat werknemers vanaf 17 maart alleen van 8.00 uur tot 13.00 uur mogen werken. Deze maatregelen zijn echter moeilijk toe te passen in bepaalde sectoren, zoals bij het huishoudpersoneel. Als laatstgenoemden aan de maatregelen willen voldoen, worden ze bedreigd door hun bazen die hun loon willen verlagen of erger nog, ze ontslaan. Onze partner, de federatie van huishoudwerkers in Bolivia (FENATRAHOB), riep de autoriteiten op om het decreet voor alle sectoren op dezelfde manier te handhaven. Huishoudwerknemers moeten worden gerespecteerd en beschermd!