ABVV HORVAL op bezoek in Burkina Faso

Vorige week bracht een delegatie van Solsoc en Horval een bezoek aan het land van de oprechte mensen. Op het programma van de missie: ontmoetingen met de 4 partnervakbonden en terreinbezoeken. Tijdens deze missie kon de sectorale en politieke samenhang van de ledenvakbonden van CGTB, het Vakverbond dat een links beleid voert, versterkt worden. In de context van de huidige onzekerheid is het van uiterst belang om de sleutelactoren te blijven ondersteunen die strijden voor sociale cohesie en vrede.