ABVV Horval en haar partners ontmoeten de Minister van Werk en Werkgelegenheid in Burundi

De Minister, Félix Mpozeriniga luistert aandachtig naar de uitleg van de verschillende partners over de belangrijkheid van een sociaal overlegsysteem. Voedselketens dienen duurzaam gemaakt te worden voor alle werknemers die hierin arbeid verrichten. Ze moeten toegang krijgen tot mutualiteiten en een degelijk sociaal zekerheidsstelsel.