SENSIBILISERINGSWORKSHOP VOOR JONGEREN OVER DE RECHTEN OP HET WERK IN RUMONGE OP 24-25 / 01/2019

Als onderdeel van haar inspanningen om de vakbond te versterken organiseerde FEBUTRA een sensibiliseringsworkshop over nationale en internationale arbeidsnormen voor jonge werknemers in de provincie RUMONGE. In deze workshop werden de jonge leden van de SYTRASA-vakbonden (SAVONOR-vakbond) en AEDR (landarbeidersvakbond en voor plattelandsontwikkeling), alsook de jonge werknemers van de OHP (vakbond voor werknemers in de palmolie) uitgenodigd. Op het programma stonden 2 punten:

Bewustzijn over nationale en internationale arbeidsnormen

De Vakbeweging

De workshop werd geopend door de sociaal-culturele adviseur in het kabinet van de gouverneur van RUMONGE op 24 januari 2019. De tweedaagse bewustmakingssessie werd geleid door de directeur van normen bij het ministerie van openbare dienst, arbeid en werkgelegenheid in samenwerking met de FEBUTRA-vormingsmedewerker.