12 juni: internationale dag tegen de kinderarbeid

CHOCOLADE ZONDER KINDERARBEID SMAAKT BETER!

In de cacaoteelt verrichten 2 miljoen kinderen kinderarbeid, dit vooral in de West-Afrikaanse landen Ivoorkust en Ghana. Een deel van deze kinderen, ongeveer 10.000, werkt daar als slaaf. Zij zijn afkomstig uit buurlanden en door slavenhandelaren verkocht aan cacaoboeren in Ivoorkust.

In diezelfde cacaoketen verdienen grote multinationals tientallen miljoenen aan de handel, verwerking en verkoop van chocoladeproducten.
Vakbonden in Europa voeren actie om chocolade kinderarbeid-vrij te maken. Dit willen we vandaag extra in de verf zetten, want 12 juni is de internationale Dag tegen Kinderarbeid.
IAO ACTIEDAG OP 12 JUNI
De IAO, de Internationale Arbeidsorganisatie van de Verenigde Naties, vraagt elk jaar op 12 juni wereldwijd aandacht voor het lot van alle kinderen die kinderarbeid moeten verrichten. Wereldwijd zijn dat er 168 miljoen. De actiedag heeft dit jaar het motto “Stop kinderarbeid in de toeleveringsketens: een zaak van iedereen!”.
Daarom vragen wij, een Europees netwerk van vakbonden – met ACV en ABVV als Belgische deelnemers – aandacht voor kinderarbeid in de cacao-keten. Als vertegenwoordigers van de werkers in de cacao- en chocolade-industrie willen wij dat de cacaoketen kinderarbeid-vrij wordt. Dat vragen wij aan alle betrokken verantwoordelijken:
•De multinationals in de cacao-keten
•De (regeringen van de) landen waar de kinderen werken
•De cacaoboeren die deze kinderen tewerk stellen
Chocolade kinderarbeid-vrij!
Kinderarbeid past niet in een fatsoenlijk land, niet in een correcte productieketen… en zeker niet in een lekker stukje chocolade. Help mee chocolade kinderarbeid-vrij te maken! Vraag naar eerlijke chocolade, zonder kinderarbeid.
VERSPREID DAAROM MEE ONZE AFFICHES EN POSTKAARTEN

Over enkele groten en véél kleintjes
Er zijn slechts enkele grote spelers op de cacaomarkt en die hebben 80% van de keten in handen. Aan de andere kant van de keten zijn er duizenden kleine cacaoboeren, met doorgaans bijzonder kleine, familiale, plantages. Aan de ene kant van de keten wordt er veel geld verdiend aan de cacao, terwijl de boeren vaak in mensonterende omstandigheden moeten werken en leven. De loon- en arbeidsomstandigheden in de cacao-industrie zijn doorgaans behoorlijk – maar werknemers hier worden vooral geconfronteerd met hogere werkdruk, kostenbesparingen, stress, …
Tekort aan cacao in 2020?
Zoals je misschien kon lezen in de pers, maakt de industrie zich zorgen. Enerzijds is er een stijgende vraag naar cacao en chocoladeproducten, zeker met de groeiende markt in Azië. 70% van de cacao komt uit West-Afrika en daar kan men momenteel nog maar nipt aan de stijgende vraag voldoen. Cacaoteelt levert namelijk bijzonder weinig op en cacaoboeren (en zeker de volgende generatie) kiezen er niet meer voor om cacao te telen. Verder werd er in de voorbije decennia ook veel te weinig geïnvesteerd in cacaoplantages, bomen,… Tel daar bovenop de structurele problemen in veel Afrikaanse productielanden en dit levert een zeer instabiele situatie op die geen garantie biedt op (meer) cacao van hoge kwaliteit in de toekomst. Dit stelt momenteel nog geen problemen, maar indien dit niet wordt aangepakt voorziet men een sombere toekomst.
Armoede van cacaoboeren is hoofdprobleem
De meeste Afrikaanse cacaoboeren leven in armoede en dit door een complex samenspel van factoren: kleine plantages, soms onzekerheid over landeigendom, de wijzigende prijs voor cacao, gebrek aan organisatie, soms lage productiviteit, gebrek aan infrastructuur en wegen, … Dit leidt niet enkel tot armoede voor de betrokken boeren, maar ook voor slechte en soms onveilige arbeidsomstandigheden, ondervoeding, gebrek aan scholing en kinderarbeid. Het is dan ook nogal logisch dat de jongere generatie vaak kiest voor een andere teelt of het platteland verlaat.
Er is (onvoldoende) vooruitgang!
Vanzelfsprekend is dit geen nieuw probleem en er werd en wordt ook heel wat tegen gedaan. Zo zijn er heel wat vakbonden, NGO’s en andere organisaties die projecten hebben in het Zuiden. Verder zijn er ook de talrijke labels (Fair Trade, UTZ, Rainforest Alliance, …) die mee ijveren voor chocolade zonder kinderarbeid of voor betere levensomstandigheden van de boeren en de gemeenschap waarin zij leven. Maar ook de industrie heeft al heel wat inspanningen gedaan. Elke onderneming heeft eigen projecten lopen die niet enkel tot meer kwalitatieve cacao leiden, maar ook tot een verbetering van het leven van boeren en lokale gemeenschappen. Maar dit is absoluut onvoldoende. De huidige projecten zijn altijd gericht op meer productiviteit en betere kwaliteit van de cacao, maar dit alleen zal het armoedeprobleem niet oplossen. Er is nood aan een betere infrastructuur, meer opleiding, gewasdiversificatie (dus afwisselend cacao en andere gewassen telen), maar ook en vooral aan een betere prijs aan de boeren voor de cacao die ze leveren. Om deze kwesties aan te pakken volstaan de huidige kleinschalige projecten per bedrijf niet. Hiervoor is een structurele samenwerking nodig tussen alle partners: overheden, industrie, boerenorganisaties, NGO’s en ook vakbonden. Op die manier moeten er bindende en structurele afspraken gemaakt worden waaraan de hele sector zich moet houden.
Dit is ook een syndicale kwestie!
Het Europees EFFAT-cacaonetwerk (ACV Voeding en Diensten en ABVV Horval maken hier deel van uit) pleit voor een duurzame productie en dit voor de hele keten. Waardig werk voor alle werknemers, dus voor de collega’s hier én voor de werknemers en boeren in het Zuiden.Wij vragen onze militanten om regelmatig de werkgever hierrond te bevragen. Jij wilt toch niet dat jouw werkgever mee verantwoordelijk is voor kinder-arbeid of extreme armoede van de boeren waar wij de cacao halen? En ook al doet de industrie al heel wat, het is goed dat de vakbonden mee een oogje in het zeil houden en mee aan deze kar duwen.
De uiteindelijke bedoeling is dat de boeren in het Zuiden zich kunnen organiseren (hiervoor bijgestaan door de vakbonden, zodat zij zelf op termijn beter voor hun rechten kunnen opkomen – in de goede vakbondstraditie.

Downloads

BijlageGrootte
pamflet-nl.pdf297.16 KB
def-116132-net-kaart-cacao.pdf169.77 KB