Côte d’Or: de strijd van de werknemers en de vastberadenheid van het ABVV waren vruchtbaar!

Op 20 juni 2011 maakt de directie van Kraft Foods Halle het collectief ontslag van 99 werknemers (76 arbeiders en 23 bedienden) bekend. Deze aankondiging zou het einde van de productielijn van de Mignonetten, Bouchées en Chokotoff betekenen. De intentie van de directie was de productie van deze 3 topproducten te verhuizen naar fabrieken in Polen, Litouwen en Slowakije.

Onmiddellijk na deze aankondiging hebben de werknemers een week lang het werk neergelegd. De traditie van een strijdvaardig syndicalisme van het ABVV ( de meerderheid) heeft zich nogmaals bewezen!

Er werden diverse acties gevoerd om de publieke opinie te mobiliseren. Tijdens één van de acties werd er gratis chocolade uitgedeeld op de markt van Halle. Dit heeft zijn doel niet gemist.

Er volgden maanden van informatie- en consultatievergaderingen in het kader van de Wet Renault.

Het ABVV heeft dit plan verworpen. Het plan berustte enkel op kostenbesparingen om zo meer winsten te maken en de aandeelhouders gunstig te stemmen.

De werknemers bleven gemobiliseerd en stonden als één man achter hun afgevaardigden. In november 2011 werd er nogmaals een week gestaakt. Dit toonde alvast de vastberadenheid van de werknemers.

Uiteindelijk werd de 1ste fase van de Wet Renault afgesloten. Op de personeelsvergadering van 22 november 2011 kregen de vakbonden groen licht van de werknemers om de onderhandelingen op te starten.

Van primordiaal belang was het behoud van de beroemde Chokotoff, alvorens de onderhandelingen van een sociaal plan aan te vatten.

Om een multinational als Kraft Foods op zijn beslissing te laten terugkomen moet men uit het goede hout gesneden zijn. De Chokotoff, die op het punt stond Halle te verlaten, werd behouden.  Je moet het maar doen! Het gebeurt niet alle dagen dat een multinational op zijn stappen terugkeert. Een sociale overwinning. De ABVV delegatie is trots dit te hebben verwezenlijkt.

Begin 2012 werd het sociaal plan afgerond.

Uiteindelijk zullen 79 werknemers het bedrijf moeten verlaten – 61 arbeiders en 18 bedienden.

Om het aantal “naakte” ontslagen zo veel mogelijk te beperken, werd de leeftijd voor het brugpensioen naar 52 verlaagd.

De herstructureringscao – waarvan de basis werd gelegd in 1988, bij de sluiting van de fabriek te Brussel– werd verbeterd en de verschillende bedragen werden verhoogd.

Uiteindelijk zullen de eerste ontslagen pas plaatshebben na de zomer en voor de werknemers die in Halle blijven geeft de cao een werkzekerheid tot eind 2015.

Wij hebben vaak aan Mario gedacht : zijn grote mond, zijn woede-uitbarstingen, zijn aanstekelijke lach hebben we hard gemist.

Maar als hij het resultaat van deze maanden strijd had kunnen zien, zou hij fier geweest zijn op zijn makkers en op het ABVV.

Steun uw ABVV delegees. Stem op 10 mei voor lijst 3!

Baudouin Ferrant

Secretaris ABVV-HORVAL

Brussel-Halle-Vilvoorde-Liedekerke