Horval plant zijn strategie in Ivoorkust voor het komende jaar.

Eerder dit jaar konden jullie al lezen dat de projectcyclus ten einde loopt. Het project Ivoorkust – Burkina Faso zal dus vanaf 2017 een andere vorm aannemen.

Burkina Faso, waar de transportvakbond UCRB zich elke dag inzet tegen de kinderhandel naar Ivoorkust en de omliggende landen zal vanaf begin volgend jaar administratief begeleid worden door de socialistische ngo SOLSOC en gefinancierd worden door HORVAL via het fonds van de voedingsnijverheid. De onontbeerlijke link tussen deze 2 projecten blijft uiteraard bestaan!

DWZ dat de gelden die vrijkomen dankzij het “1 frank fonds” van de solidariteitsbijdrage van onze leden, integraal naar Ivoorkust gaan en beheerd zullen worden door het internationaal departement van het ABVV, ISVI. De laatste 5 jaar hebben we in Ivoorkust gewerkt met de landbouwvakbond SYNA-CNRA. In het nieuwe project zullen de partners bestaan uit FEDENASAC (Fédération Nationale des Syndicats du secteur Agricole et connexes de Côte D’Ivoire). Dit is de nieuwe syndicale landbouwfederatie onder UGTCI waar SYNA-CNRA deel van uitmaakt.

Om een duurzame cacaobevoorradingsketen te verkrijgen, dienen we hier ook de werknemers uit de chocolade verwerkende industrie erbij te betrekken van de FENSTIAA: Fédération Nationale des Syndicats des Travailleurs des Industries Alimentaires et assimilés de Côte D’ivoire. Deze 2 federaties van UGTCI zullen de komende 5 jaar werken rond de verdediging van de rechten voor werknemers, het uitbreiden van de sociale bescherming, de bevordering van de sociale dialoog en het creëren van jobs. Hierbij wordt er speciale aandacht besteed aan de genderproblematiek. In de loop van 2017 zullen er in vele provincies van Ivoorkust sensibiliseringsacties plaatsvinden in de fabrieken en op de plantages om werknemers en cacaotelers te informeren over hun rechten en plichten. Hierbij wordt de nadruk gelegd om de ergste vormen van kinderarbeid voor eens en altijd te bannen.

Blijf deze blog volgen en wij brengen regelmatig verslag uit!

Net voor we naar huis terugkeerden, werden we uitgenodigd door de syndicale delegatie van Barry Callebaut om een kijkje in de fabriek nemen. Hartelijk dank hiervoor aan Zeze!