Vakbondsvertegenwoordigers organiseren een workshop rond cacao in Wenen

15 vakbondsvertegenwoordigers uit verschillende Europese landen hielden een voorbereidende vergadering voor de cacaoconferentie te Elewijt op 24 mei 2011. Dit samen met EFFAT en IUF.