Cacao

Monitoring Workshop

Geleerde lessen:

We zien de eerste concrete resultaten na anderhalf jaar:

o Verhoging van het aantal vakbonden dat geïnstalleerd worden in de ondernemingen en die zich aansluiten bij...

sensibilisering van cacaoboeren

Dankzij deze activiteiten is het aantal leden verhoogd, zelfs van UGTCI en de meerderheid van de begunstigden van deze trainings- en bewustheidsactiviteiten willen ABVV HORVAL ontmoeten om hun...

Training vakbondsleiders van FEDENASAC.CI

Geanimeerde thema's: - IAO-Conventie 182 over de ergste vormen van kinderarbeid - Conventie 138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces - vakbondsrechten: Conventie 87...