Cacao

Training vakbondsleiders van FEDENASAC.CI

Geanimeerde thema's: - IAO-Conventie 182 over de ergste vormen van kinderarbeid - Conventie 138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces - vakbondsrechten: Conventie 87...

4de Wereld cacao conferentie in Berlijn

Onze militanten die dagdagelijks chocolade maken zetten zich in voor een duurzame cacao keten.

Kan je een wereld zonder chocolade indenken? Al eeuwenlang genieten we van deze lekkernij maar...