TIERRA DE LUCHA, OVER DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN COLOMBIA

2019 is een symbolisch jaar voor arbeiders over de hele wereld: het markeert de 100e verjaardag van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). In deze context produceerden FOS, ISVI en Solsoc "Tierra de lucha", een documentaire en een fototentoonstelling over de rechten van werknemers in Colombia.

Colombianen ervaren bijzonder precaire arbeidsomstandigheden. De werkloosheid en het informele werk zijn het hoogst. Genderongelijkheid, inclusief loonongelijkheid en toegang tot en behoud van werk, is in het oog springend. De situatie van jongeren is zorgwekkend: toegang tot een fatsoenlijke baan is erg ingewikkeld en het pensioenstelsel staat op instorten.

Ondanks deze situatie bedraagt ​​het vakbondspercentage slechts 4,6% van de beroepsbevolking. Vakbondsrepressie is een van de meest brutale ter wereld. Een vijandig klimaat dat de sociale dialoog beperkt, ook binnen Europese of Belgische bedrijven zoals Nestlé of AB InBev. "Om vakbondsactivist te zijn in Colombia is om een ​​voet in het graf te hebben," zei Luis Giovanni Castañeda, voorzitter van de Sintraimagra-unie, in Medellín tijdens een interview. Hierop antwoordt Tangui Cornu, co-voorzitter van de FGTB Horval: "Omdat de bonden sterk zijn in België en Europa, moeten we druk uitoefenen op Belgische of Europese bedrijven in België en Europa om een gedrag te hebben dat even ethisch is in Colombia als hier. "

"Tierra de Lucha" is een video- en fotodocumentaire die tot doel heeft het Belgische publiek te informeren over de arbeidsomstandigheden in Colombia, om de burger- en vakbondsstrijd en hun belang in een bijzonder gecompliceerde context te presenteren. Deze documentaire is ook een middel om het geweld tegen mensenrechtenverdedigers en vakbondsmensen aan de kaak te stellen en om economische alternatieven voor te stellen die de rechten van werknemers respecteren.