Campagne ‘Zuurstof voor Cuba’ succesvol afgesloten.

Meer dan 80 sympathisanten volgden op 18 november de videoconferentie waarmee de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade de campagne ‘Zuurstof voor Cuba’ afsloot. 

De blokkade hakt fel in op de Cubaanse samenleving. Tussen april 2019 en maart 2020 kostte de blokkade aan de Cubaanse economie meer dan 5,5 miljard dollar. De coronacrisis komt daar bovenop. De getuigenissen op de conferentie bevestigden de ernst van de situatie vandaag. Menia Martinez, voorzitster van Cubabel, legde de oorzaak van de schaarste aan geneesmiddelen in de apotheken rechtstreeks bij het verbod om de basisingrediënten in de VS aan te kopen. Geoffrey Goblet, Algemene Secretaris van de Algemene Centrale – ABVV, verweet president Trump door de verharding van de blokkade het economisch herstel van Cuba met 20 jaar terug te draaien. Julie Steendam  getuigde over haar verblijf bij een artsenfamilie in volle coronacrisis; ze zag hoe de studenten geneeskunde dagelijks van huis tot huis gingen om preventiemaatregelen uit te leggen en mogelijke besmette personen op te volgen. De Cubaanse ambassadrice Norma Goicochea beklemtoonde dat Cuba bereid blijft om de dialoog met de VS te hervatten  op basis van wederzijds respect. Alle bijdragen kan je nog bekijken op de website https://stopdeblokkade.be/ of  op facebook ‘Coordinacion Levantamiento Bloqueo’.

De campagne ‘Zuurstof voor Cuba’ heeft verschillende Cubaanse burgers aan het woord gelaten, die ons via hun videoboodschappen een inzage hebben gegeven over de impact van de blokkade in hun leven. De blokkade is meer dan een restant van de koude oorlog, ze dwingt 11,3 miljoen Cubanen uren in wachtrijen voor de winkels te staan, ze belet de invoer van schoolmateriaal, ze verhindert culturele uitwisselingen. Op de website https://stopdeblokkade.be en https://nonaublocus.be/  hebben 150 personen hun persoonlijke boodschap aan het Cubaanse volk neergeschreven. Veel empathie en  medeleven voor het onrecht klinkt in een boodschap als  ‘Het wordt hoog tijd dat de blokkade tegen Cuba stopt, dit leidt tot onmenselijke situaties in deze zo al moeilijke tijden’, aldus Marc. Verontwaardiging tegenover de Verenigde Staten overheerst in de boodschappen als die van Robert: “De blokkade is een onmenselijke daad van een grootmacht tegenover een volk dat solidariteit, zelfbewustzijn, naastenliefde naar de wereld uitstraalt”. Uit meerdere solidariteitsboodschappen spreekt ook de waardering en bewondering: ‘Cuba is baken van hoop voor een betere wereld; de mens en het leven staan centraal voor een betere wereld: solidariteit=humanisme=vrede’, zegt Ankie. Het is ook duidelijk dat de vastberadenheid en de moed van het Cubaanse volk inspireert en veel  solidariteit oproept. Het is niet verwonderlijk dat veel boodschappen eindigen met de woorden ‘Hasta la victoria siempre!’.

Een campagne afsluiten betekent ook een nieuwe campagne voorbereiden. Begin mei zal de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de 29ste  keer en wellicht opnieuw met een overweldigende meerderheid de resolutie goedkeuren waarin Cuba de VS vraagt de blokkade onmiddellijk stop te zetten. De weken voorzien zullen we onze nieuwe campagne lanceren. We sluiten aan bij de Europese campagne ‘Unblock Cuba’. Samen met andere Europese landen geven we een krachtig signaal:  Unblock Cuba. Tegelijk richten we ons ook naar de nationale regering en de Europese Commissie. Want ook onze regeringen moeten de druk op de VS opdrijven. Ook al hebben we hoop de Biden de blokkade voor de Cubanen zal versoepelen, feit blijft dat de blokkade ook de Europese samenwerking met Cuba treft. We durven hopen dat de Europese Commissie onze eis steunt om de VS bij de Wereldhandelsorganisatie aan te klagen voor schending van het internationaal recht op vrije handel.