Coronavirus : Vandaag meer dan ooit voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba !

Op dit ogenblik kampt heel de wereld met het coronavirus. Ook Cuba ontsnapt hier niet aan. Cuba bestrijdt de verspreiding met de inzet van honderden dokters en verpleegkundigen. Het land doet er alles aan om de crisis onder controle te houden en de bevolking te beschermen. De buitengrenzen zijn gesloten, wat een enorme financiële aderlating voor dit toeristisch land betekent.

Deze gezondheidscrisis komt bovenop de al meer dan 60-jaar durende blokkade door de Verenigde Staten tegen Cuba. In deze tijden van corona is de blokkade meer dan ooit onverantwoord voor humanitaire redenen en onze politieke besluitvormers zouden de Verenigde Staten moeten aanmanen om de blokkade op te heffen.

Op 2 april richtte de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba een brief aan de Belgische regering en de Europese Unie om hen te laten weten dat het aanhouden van sancties van groot cynisme getuigt en dat deze dienen stopgezet te worden. De wereld heeft nu alleen nood aan meer solidariteit, in beide richtingen!

Klik hier om de brief te lezen.