De laatste stuiptrekking van Trump: hij noemt Cuba een terroristenstaat!

Een dikke week voor het einde van zijn mandaat bestempelt president Trump Cuba als een terreurstaat. En hij zet het land prompt op de lijst van de schurkenstaten. Daardoor kleven de VS Cuba een zeer negatief etiket op en zetten ze het land in een hoek waar de Cubanen niet horen en wensen te zitten. De Coördinatie voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba veroordeelt met klem deze agressieve maatregel.

In de woorden van minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ‘heeft de Cubaanse overheid gedurende decennia onderdak, voedsel en medische zorg geboden aan moordenaars, bommenwerpers en kapers’.  Nochtans is het duidelijk dat het besluit eerder politiek is gemotiveerd.
In 2015 werd Cuba onder president Obama juist verwijderd van de terrorismelijst, waar de VS ook Iran, Noord-Korea en Syrië op plaatsen. Daarmee werden de betrekkingen tussen de twee landen genormaliseerd en werd het onder meer mogelijk voor Cuba om bankactiviteiten te ontplooien in de VS. Op kleine schaal kwam er handel tussen de twee landen op gang.

Sindsdien heeft president Trump trouwens alle versoepelingen van zijn voorganger Obama teruggeschroefd en de blokkade tegen Cuba nog meer aangescherpt dan ze al was voor Obama. Het terugplaatsen op de terrorismelijst wordt door diplomaten gezien als laatste stap om de erfenis van Obama's koers uit te wissen en de nalatenschap van Trumps hardere buitenlandbeleid veilig te stellen. Het terrorismelabel is dan ook het schandelijk en vooral niet correct sluitstuk van vier jaar oplopende sancties door de Trump-administratie opgelegd aan Cuba. Cuba wordt vandaag geloofd voor zijn unieke bijdrage aan de wereldwijde strijd tegen covid-19. Net als België telt Cuba slechts 11 miljoen inwoners en toch zijn de Cubaanse medische brigades het voorbije jaar in meer dan 30 landen actief geweest met 3700 artsen en verpleegkundigen: Van Jamaica tot Angola en Indonesië en zelfs Italië konden op hun concrete inzet rekenen. Is dat terrorisme volgens Trump en Pompeo?  

De nieuwe VS president Biden kan deze beslissing ongedaan maken, maar hij krijgt door die kwaadaardige beslissing van Trump wel een extra obstakel voor de voeten geworpen.  De Democraat wil naar verluid het beleid van dooi van Obama voortzetten, de banden met Havana normaliseren en een nieuwe relatie met Cuba opbouwen. Dat Trump nu op de lijst van schurkenstaten zet, maakt het Biden zeker niet gemakkelijker en kan een snelle bijsturing van de politiek tegenover Cuba bemoeilijken.

In Havana is de Amerikaanse stap met hoon ontvangen. De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken noemt de veroordeling een "hypocriete en cynische kwalificatie, ingegeven door politiek opportunisme". De Cubaanse staatsmedia noemen de VS zelf ’de grootste terrorist van de wereld. De inval in Irak is daar een voorbeeld van. Het staat vast dat het Cuba-beleid van de VS een ware terreur voor het eiland was en is. Sinds 1960 steunden, betaalden en trainden de VS-regeringen terreurgroepen met als balans in Cuba 3.478 doden en 2.099 gewonden met een blijvende beperking. Nog steeds legt de VS Cuba de langste economische en financiële blokkade in de menselijke geschiedenis op. Dit is in strijd met het internationaal recht en wordt jaarlijks quasi-unaniem veroordeeld door de Verenigde Naties. 

De Coördinatie voor de opheffing van de blokkade zal Sophie Wilmès, de Belgische minister van Buitenlandse Zaken, hierover interpelleren.