Steun Opheffing Blokkade Cuba

Enkele jaren terug heeft de Coördinatie voor de opheffing van de blokkade van Cuba haar werkzaamheden onderbroken. Vele jaren hebben wij alles in het werk gesteld om met beperkte middelen de blokkade te bestrijden.

Vandaag zijn de diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten en Cuba hersteld en is een ruime meerderheid van de publieke opinie ervan overtuigd dat de blokkade gestopt is. Spijtig genoeg is dit niet het geval, verre van daar. Niettegenstaande enkele bescheiden maatregelen blijven de wetten van de blokkade van kracht en wegen ze zwaar door op het dagelijks leven van de Cubanen.

Juist daarom wensen wij de campagne van de Coördinatie nieuw leven in te blazen. Meer dan ooit moet het publiek de volledige informatie krijgen en willen wij ons inzetten voor de definitieve opheffing van de blokkade.

Onze doelstellingen zijn:

- zo ruim mogelijk informeren en mobiliseren over de huidige toepassing van de economische, commerciële en financiële blokkade en de schadelijke gevolgen voor de ontwikkeling van Cuba;

- druk uitoefenen op de verschillende Belgische en Europese politieke middens om de integrale opheffing van de blokkade te eisen;

- druk uitoefenen op de VS voor de integrale opheffing van de blokkade van Cuba.

In het najaar bespreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties voor de 26ste keer een resolutie voor de opheffing van de blokkade. Al vele jaren stemt een overweldigende meerderheid van de landen tegen de blokkade; vorig jaar was er geen enkele pro-stem, en slechts twee onthoudingen, nl. van de VS en van Israël.

Daarom zoeken we voor eind september 2017 de steun van zo veel mogelijk personen in België die zich uitspreken voor de opheffing van de blokkade.

online-petitie:  PETITIE VOOR DE OPHEFFING VAN DE BLOKKADE

Facebook: Coordinacion levantamiento bloqueo  

 

                                                                             

Annuschka Vandewalle           Stefaan Declercq                 Alexandra Dirckx

                                        

                              

 

Downloads

BijlageGrootte
dossier_blokkade_04_17.doc95 KB