ABVV Horval op de Europese syndicale chocoladeconferentie

Voor de derde maal kwamen op 19 en 20 september meer dan 60 militanten uit de chocolade industrie samen in Warschau te Polen om informatie en ervaringen uit te wisselen. Zowat 10 multinationals beheersen de markt: Ferrero, Mars, Mondelẽz, Barry Callebaut, Cargill, Olam, Dutch cocoa,… Effat en IUF, onze Europese en mondiale vakfederaties, slaan dan ook de handen in elkaar, om samen met de afgevaardigden, een syndicale tegenmacht te bieden.

De doelstelling van dit seminarie was om een beter zicht te krijgen in de chocoladewereld op Europees en internationaal niveau. Wat zijn de problemen waarmee de militanten in de Europese bedrijven geconfronteerd worden om nieuwe leden te werven, om succesvolle cao’s te onderhandelen, of om delokalisering, robotisering, onderaanneming en flexibiliteit tegen te gaan. Op mondiaal niveau denken we aan alle werknemers in de cacao oogst (waarbij kinderarbeid geband moet worden), het transport, de verwerking en de uiteindelijke verkoop.

Gedurende 2 dagen stelden de verschillende Europese vakbonden hun “best-practices” voor en bediscussieerden ze de actiepunten voor de toekomst in werkgroepen. De werkgroepen bogen zich over thema’s zoals: tijdelijke arbeid, meer veiligheid op de werkvloer, een waardig inkomen voor iedereen en de noodzaak om sterke vakbondsnetwerken uit te bouwen.

Hoe denken we dit te bereiken?

Ten eerste plannen we regelmatige vergaderingen met afgevaardigden van alle bedrijven. Daarnaast voorzien we op Europees en internationaal niveau een uitwisseling voor militanten uit eenzelfde onderneming. Hierbij bouwen  we verder op de EOR’s en zullen we proberen om de relaties tussen de delegees te versterken. Bovendien zal er jaarlijkse actie dag plaatsvinden. Vervolgens dient de website cocoanet.eu en andere sociale media geprofessionaliseerd te worden. Onontbeerlijk in dit proces is om een “chocolade-mapping” te maken van de bedrijven met hun activiteiten en de verantwoordelijke syndicale onderhandelaars alsook de contactgegevens van de militanten.

We moeten er in slagen om een duurzame cacaoketen te verkrijgen!

In solidariteit.