EFFAT : Stop het gebruik van glyfosaat en bouw een duurzamere landbouw

Tijdens het uitvoerend bestuur van juni 2021 nam EFFAT haar standpunt in over het gebruik van glyfosaat.

De bescherming van de gezondheid van de werknemers uit de landbouw is de absolute prioriteit van EFFAT. EFFAT vraagt een onmiddellijk verbod op het gebruik van glyfosaat in het kader van het vernieuwingsproces dat afloopt in 2022. EFFAT roept eveneens op om meer te investeren in het promoten van alternatieven voor het gebruik van glyfosaat en andere schadelijke pesticiden en dringt aan op een duidelijk bestuur dat zorgt voor een zachtaardige overgang waarbij de vakbonden betrokken worden. De bestaande jobs moeten beschermd worden en er moeten nieuwe kwaliteitsvolle banen geschept worden.

Het nieuwe standpunt stemt overeen met het engagement van EFFAT voor een duurzamere landbouw. Hieronder verstaat men onder andere: vrijhandelsakkoorden met een verplichting om de hogere milieu- en sociale normen te respecteren, investeren in de vaardigheden van de werknemers, de sociale bescherming en het onderzoek naar en de ontwikkeling van een duurzaam beheer van schadelijke stoffen.

Het standpunt van EFFAT over glyfosaat is hieronder in het Nederlands beschikbaar.

Downloads

BijlageGrootte
EFFAT position paper glyfosaat360.89 KB