Europees seminarie van vakbondsafgevaardigden visserij en visverwerkendesector

Afgevaardigden van diverse Europese vakbonden kwamen in Boulogne-sur-Mer

samen in het kader van een gemeenschappelijk Europees sociaal duurzaam visserijbeleid (visserij, aquacultuur en visverwerking). Een derde seminarie om de sociale gevolgen en vooral de ‘menselijke’ gevolgen van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid van de Europese Unie in kaart te brengen en aanbevelingen te formuleren naar de Europese Commissie.

Tijdens dit seminarie werd gediscussieerd over de sociale duurzaamheid (arbeidsvoorwaarden van de werknemers) binnen een Europees Visserijbeheer en financiële instrumenten van de EU.

Namens Horval namen Carine Vermoote (delegee bij Morubel – zeevruchten verwerkend bedrijf te Oostende) en Conny Demonie (gewestelijk secretaris West-Vlaanderen) deel.