Geef Europa terug aan de mensen

Sociale dumping en werknemers die tegen elkaar worden uitgespeeld. Regels die belastingontduiking en -ontwijking in de hand werken. Zo lopen we een hoop geld mis dat besteed kan worden om de ecologische transitie, de strijd tegen sociale dumping en infrastructuurinvesteringen te financieren. Wij willen dat Europa hiertegen optreedt en werknemers bescherming en zekerheid biedt. Wij vinden dat deze uitdagingen op Europees niveau aangepakt moeten worden. De Europese vakbonden eisen samen een rechtvaardiger Europa voor alle inwoners en werknemers.

ABVV Horval en Effat namen hieraan deel!