Trans nationale commissie EFFAT

Op 12 en 13 juni 2019 vond de jaarlijkse EOR TNC-conferentie van EFFAT plaats in Brussel. Ongeveer 50 leden van de nationale en Europese ondernemingsraden, vakbondsvertegenwoordigers en experten kregen de kans om hun ervaringen en best practices uit te wisselen rond fundamentele syndicale onderwerpen op nationaal en Europees niveau.

De conferentie ging over de syndicalisatie en het ontwikkelen van capaciteiten, wat de gemeenschappelijke noemers zijn van de werkzaamheden van de EOR TNC-commissie in Europa. Vervolgens boog de groep zich over de cruciale kwestie van de uitbuiting en de schending van de rechten van de werknemers in de ondernemingen en bevoorradingsketens. De Spaanse vakbond gaf ons in vertrouwen doorslaggevende voorbeelden waarbij de noodzaak voor een snelle Europese regelgeving bevestigd werd. Bij gesprekken over de arbeidsomstandigheden van de werknemers van digitale platformen werden fundamentele kwesties over het belang om onze vakbeweging te vernieuwen aangehaald.

De aanwezige economische experten hebben tijdens de vergaderingen gesproken over de economische ontwikkeling, in het bijzonder in de voedingssector, die steeds verder af komt te staan van de economische en productiecycli. Dit leidt tot een hoge druk om de arbeidskosten in te perken en om bedrijven te herstructureren.

De TNC-commissie maakte van deze ontmoeting gebruik om haar steun en solidariteit te betuigen met de huidige strijd van honderden werknemers uit de sectoren van de EFFAT, namelijk Barry Callebaut te Hamburg en Unilever/Knorr in Verona. Ze eiste een gelijke behandeling en respect voor de collectieve onderhandelingen. De TNC-commissie van IUF EFFAT riep ook de onderneming Coca-Cola en haar bottelaars op om de rechten van de werknemers te respecteren en om opnieuw rond de onderhandelingstafel te gaan zitten om een goede EOR op te richten. De EFFAT TNC-werkgroep bracht ook een solidariteitsverklaring uit om de leden van SIPTU in de Coca-Cola-fabriek Ballina in Ierland te steunen in hun vastberadenheid om de collectieve arbeidsrechten uit te oefenen en om de onaanvaardbare houding van de onderneming Coca-Cola aan de kaak te stellen.

Last but not least : de conferentie viel samen met de Werelddag tegen kinderarbeid op 12 juni, waardoor de deelnemers een actie hebben gevoerd om de EU-instellingen ertoe aan te zetten om in actie te treden tegen kinderarbeid in de landbouw.