Verklaring van het Jongerenbureau van EFFAT waarvan Horval lid is, voor de Internationale Dag van de Jeugd

De internationale jeugddag vindt plaats op 12 augustus. Het doel is om jongeren wereldwijd bewust te maken van de belangrijke rol die zij spelen in de samenleving en van een aantal zaken die zij moeten aanpakken. Enkele van de problemen waarmee jongeren in Europa worden geconfronteerd zijn: hoge werkloosheidscijfers, emigratie, lage participatiegraad in de gemeenschapspolitiek en hoge percentages onzekere banen

Het idee om een internationale jeugddag in te stellen vond al in 1999 plaats in de algemene vergadering van de VN. Datzelfde jaar hebben zij op 17 december de aanbeveling van de Internationale Jeugdconferentie aangenomen om de Internationale Jeugddag uit te roepen tot 12 augustus. Elk jaar heeft de Internationale Jeugddag een ander thema, dit jaar is het thema ''Jongerenengagement voor wereldwijde actie'' Dit thema gaat over het bevorderen van de betrokkenheid van de jeugd op een aantal verschillende niveaus, zoals lokaal, nationaal en mondiaal niveau. De term 'jeugd' wordt gedefinieerd als variërend in leeftijd tussen 15 en 30 jaar. Op de internationale jeugddag vieren we de betrokkenheid van jongeren bij bewegingen voor verandering, en wat ze daarbij hebben bereikt.

De oprichting van een platform waar jongeren hun mening kunnen geven en kunnen analyseren hoe de samenleving moet worden ingericht, is essentieel voor de totstandbrenging van een echte participatiedemocratie. We kunnen stellen dat EFFAT na het laatste congres in Zagreb in 2019 veel terrein heeft gewonnen in zijn integratie van jongeren, in zijn structuren en in zijn besluitvormingsorganen. Dit effect heeft een sterke boodschap overgebracht aan de bij EFFAT aangesloten organisaties over het belang van het opnemen van de stem van jongeren in vakbondsactiviteiten. We kijken uit naar de Internationale Jeugddag en betuigen ons respect en onze dankbaarheid aan alle activisten, die zoveel van hun vrije tijd aan het werk van de vakbondsactiviteiten besteden. De pandemie van Covid 19 heeft geleid tot uitzonderlijke omstandigheden die op hun beurt een grote invloed hebben gehad op de arbeidsmarkt, met name de kwestie van de werkgelegenheid voor jongeren in heel Europa. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) zijn jongeren onevenredig zwaar getroffen door de pandemie wat betreft de beperkte werkgelegenheidskansen en de verstoring van hun onderwijs en opleiding.

Gedurende de hele pandemie is de vakbeweging een essentiële hulpbron voor werknemers gebleken als het gaat om het aanpakken van de gezondheids- en veiligheidsbehoeften van werknemers over de hele linie. Bovendien heeft zij een centrale rol gespeeld bij het verstrekken van advies en steun aan werknemers met betrekking tot werkgelegenheidskwesties. Vakbonden zijn het best in staat om kritische kennis en vaardigheden over te dragen aan jonge werknemers op de post-Covidarbeidsmarkt.

EFFAT kan in veel opzichten worden beschouwd als een model van goede praktijken als het gaat om het communiceren van relevante informatie en het netwerken en onderhandelen namens en als vertegenwoordiger van jonge werknemers. Onze deelname aan EFFAT heeft geleid tot een verhoogd bewustzijn van de uiterste noodzaak om de aandacht te vestigen op de tekortkomingen die er bestaan op het gebied van jongerenparticipatie in Europese vakbonden en hoe dit moet worden aangepakt om de groei en ontwikkeling van de beweging naar de toekomst toe te bevorderen.

Jongeren hebben de vakbeweging zoveel te bieden in termen van hun bijzondere levenservaringen, hun passie en idealisme. Vakbonden hebben een zeer belangrijke rol in het benutten van de creatieve energie van jongeren en het helpen genereren van een groter gevoel van zingeving en eigenaarschap van hun arbeidsleven. We willen alle jonge vakbondsactivisten in Europa en de wereld die zich onvermoeibaar inzetten voor de voortdurende inzet voor de rechten van werknemers, groeten. Uit solidariteit steunen wij u in de strijd!