EL SALVADOR: WERK NEERGELEGD BIJ DE SUIKERFABRIEK LA CABAÑA

Op maandag 25 januari 2021 heeft de vakbond van de werknemers van de suikerfabriek La Cabaña en partners van Horval en FOS, SITRACABAÑA (lid van FESINTRAINZUCADES), besloten om het werk neer te leggen en de toegang tot de fabriek te sluiten. De reden daarvoor? De terugkerende schendingen van de arbeids- en vakbondsrechten door het management, dat weigert te onderhandelen over de verlenging van het collectieve contract, ondanks het feit dat het ministerie van Arbeid heeft besloten dat het bedrijf en de vakbond met ingang van september vorig jaar nieuwe onderhandelingen moesten aanvatten. Sindsdien doet het bedrijf er alles aan om dit proces te vertragen en neemt het andere maatregelen die de werkomstandigheden van zowel het vaste als het oogstpersoneel beïnvloeden. Naast de belemmeringen voor het collectieve onderhandelingsproces wijst de vakbond ook op andere schendingen door de onderneming:

  • Het ontslag van 4 werknemers (2 vaste werknemers en 2 van het oogstpersoneel) zonder de vastgestelde procedures uit te putten.
  • Ondertekening van arbeidsovereenkomsten voor een periode van 15 dagen met oogstpersoneel, in strijd met de bepalingen van de geldende collectieve arbeidsovereenkomst, die bepaalt dat de overeenkomsten voor de gehele oogstperiode moeten worden ondertekend. Bovendien wordt er druk uitgeoefend op de werknemers om de eisen van de vakbond niet te steunen.

De vakbond eist dat het hoofd personeelszaken van de suikerfabriek de bipartiete onderhandelingstafel verlaat, omdat ze weinig de dialoog aangaat. Tot slot eist de vakbond dat de bereikte overeenkomsten ondertekend moeten worden en ter controle aan het ministerie van Arbeid worden voorgelegd.

De vakbond verbindt zich ertoe de sluitingsacties niet voort te zetten en de normale ontwikkeling van de oogst 2020-2021 mogelijk te maken, zolang beide partijen (bedrijf en vakbond) de gemaakte afspraken maar ondertekenen en respecteren.