Ernstige schendingen van de rechten van de werknemers bij een van de grootste leveranciers van AB InBev in Honduras

Vandaag richt ABVV HORVAL een woedende brief aan het suikerbedrijf AZUNOSA in Honduras dat de rechten van zijn werknemers met de voeten treedt. AZUNOSA is een van de grootste suikerleveranciers van de fabrieken van AB InBev in Honduras, de wereldwijde biergigant waarvan de zetel zich in België bevindt. Er zijn meerdere problemen waarvoor we hen met de vinger wijzen en waarvoor we het suikerbedrijf vragen om in actie te treden:

Het bedrijf moet 10 werknemers re-integreren die ontslagen werden omwille van hun vakbondsmandaat bij onze partner SITIAMASH (de suikervakbond in Honduras). Dit is een zuivere schending van de syndicale vrijheden. Het bedrijf legt de beslissing van de inspectiediensten om de werknemers toe te staan om het werk te hervatten eenvoudigweg naast zich neer.

Het bedrijf heeft met medewerking van het ministerie van arbeid een parallelvakbond opgericht naast SITIAMASH en probeert nu via een rechtszaak de legitimiteit van SITIAMASH in de fabriek en haar recht op collectieve onderhandeling aan te vechten.  

Het bedrijf moet de achterstallige en verschuldigde bedragen betalen aan de betrokken werknemers.

Het bedrijf moet de collectieve onderhandelingen aanvatten voor een collectieve arbeidsovereenkomst met de erkende vakbond SITIAMASH.

Het bedrijf moet onmiddellijk stoppen met de leden van de vakbonden te intimideren die syndicale gadgets dragen. De veiligheidsregels van het bedrijf worden in acht genomen.

Tot slot herinneren we AZUNOSA eraan dat het verboden is om werknemers te bedreigen die zich wensen aan te sluiten bij de vakbond.

ABVV Horval heeft al de certificeringsmaatschappij BONSUCRO ingelicht over deze praktijken.

Als de situatie niet verandert en als er werknemers blijven ontslagen worden en ze niet gehoord worden, zullen we niet anders kunnen dan nieuwe maatregelen op Europees niveau te nemen en de klanten van Azunosa (waaronder Coca-Cola, Pepsico, Mars, …) te laten weten dat dit bedrijf geen suiker produceert in waardige arbeidsomstandigheden.