Honduras : een gestolen verkiezing en de naweeën van een staatsgreep

Op 26 november trokken de Hondurezen naar de stembus om hun nieuwe president te kiezen. Deze verkiezing werd gestolen, waardoor een land dat reeds geteisterd werd door geweld, corruptie en gerechtelijke straffeloosheid in een nieuwe crisis terechtkwam.

Na decennia van autoritaire regering en militaire dictatuur, wordt het land, ondanks de voorzichtige evolutie richting democratie sinds de jaren ’80, nog steeds gekweld door wat men discreet een « democratisch deficit » noemt. Deze aarzelende vooruitgang werd teniet gedaan door de staatsgreep in 2009 waardoor het land in een helse spiraal van repressie, corruptie en toenemende armoede terechtkwam. De elite uit de zakenwereld vond, dankzij hun voorkeur voor politieoptreden en repressie, nieuwe bronnen van verrijking in het monopoliseren van grond en grootschalige onteigeningen.

Men kan ongestraft syndicalisten, landbouw- en milieuactivisten, pleitbezorgers van de burgerrechten en de politieke tegenstanders vermoorden. Het strafwetboek werd onder handen genomen zodat betogingen voortaan beschouwd worden als terroristische activiteiten. Het sociale zekerheidssysteem werd geplunderd om de corruptie en de persoonlijke verrijking te financieren. De President Hernandez heeft het Hoger Gerechtshof gemanipuleerd opdat hij zich kandidaat zou kunnen stellen voor de verkiezing die hij gestolen heeft.

De democratische strijdkrachten hebben verzet geboden, en zullen dat blijven doen. Het secretariaat van IUF in Latijns-Amerika en de leden in Honduras en in de regio hebben dit verzet gesteund. Het Hondurese volk kwam onmiddellijk op straat wanneer de omvang van de verkiezingsfraude bekend raakte. Hierop zette de politie geweld in, werd er een avondklok ingesteld en werd er een feitelijke noodtoestand afgekondigd. Maar het volk blijft zich verzetten. Zo verklaarde de nationale politie – zeer sterk bewapend - op 5 december in Tegucigalpa, de hoofdstad, dat ze weigerde de avondklok op te leggen. “Wij willen de rechten van het Hondurese volk niet onderdrukken en schenden”, verklaarde de woordvoerder van de politie aan de pers.

De staatsgreep van 2009 werd snel opgevolgd door een schijnverkiezing van een « de facto »-regering. De internationale gemeenschap heeft in eerste instantie gereageerd met sancties en veroordelingen, maar gaf het zeer snel op en velen trokken zich terug en erkenden de regering. Dit mag niet opnieuw gebeuren.

De verkiezingscommissie - in diskrediet gebracht - stelde voor om een nieuwe beperkte telling van de stemmen te organiseren, wat alleen maar kan leiden tot een andere « de facto »-regering. Elk stembiljet moet opnieuw geteld worden onder het toezicht van betrouwbare, ervaren en legitieme waarnemers, met de volledige participatie van de politieke oppositie en het maatschappelijk middenveld. De internationale gemeenschap moet druk uitoefenen op de huidige regering, tijdens de volledige duur van het tellingsproces om ons te verlossen van de toxische erfenis van 2009, en om aan het Hondurese volk de middelen te geven om de straffeloosheid, het geweld, de corruptie en de geïnstitutionaliseerde diefstal te bestrijden.