ABVV Horval voert actie bij Mc Donalds

Op maandag 4 september voerden wij actie aan het McDonald’s restaurant aan de Beurs te Brussel.

Deze actie kaderde in het mondiale actieplan waardoor in vele verschillende landen acties en zelfs stakingen werden georganiseerd. Dit in solidariteit met de campagne FightFor$15 of Fastfoodglobal.

In België wilden wij de onredelijke praktijken van McDonald’s aankaarten waarover onze militanten bezorgd zijn. Enerzijds maken ze zich zorgen over de consument en anderzijds over de werknemers hun toekomst.

McDonald’s heeft een project gelanceerd via Ubereats, een informaticaplatform waaraan koeriers gelinkt zijn die uw maaltijd thuisbrengen. Dit lijkt allemaal mooi, maar er zijn toch wel wat risico’s aan verbonden.

Voor de consument zijn wij bezorgd over deze werkwijze. Een hamburger die bij McDonald’s afgewerkt is, mag maximaal 10 minuten bewaard worden in een restaurant en als die niet verkocht is, moet die onverwijld in de vuilnisbak gegooid worden. Dit heeft zo zijn redenen natuurlijk. Anderzijds bestaan er in België, gelukkig maar, heel wat regels die moeten gevolgd worden in het kader van voedselveiligheid.

Waarom schakelt McDonald’s over van hun eigen Delivery naar Ubereats? Is het goedkoper of creëert men zo een mogelijkheid om hun verantwoordelijkheid, wanneer het mis zou lopen, af te wimpelen op de koerier?

We geven een voorbeeld:

Wanneer je vroeger een hamburger aan huis liet leveren gebeurde dit door een medewerker van McDonald’s. Mocht u ziek geworden zijn door het eten van die hamburger zal het na bewijs natuurlijk, altijd McDonald’s zijn die aansprakelijk werd gesteld.

Wanneer je nu een hamburger aan huis laat leveren en je wordt ziek, dan zal u zich wenden tot McDonald’s die mogelijks op haar beurt nu zal zeggen dat de hamburger perfect in orde was toen de koerier deze kwam ophalen.

Dus u als consument loopt het risico op lange en onduidelijke juridische procedures, alvorens je een schadeloosstelling zal bekomen. We lazen toch al dikwijls in de pers dat vreemde voorwerpen tussen een hamburger zaten.

En wat met die koeriers van Ubereats ? 

Doordat McDonald’s een beroep doet op dit systeem van thuislevering zet ze hiermee een enorme druk op de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de Horeca. Anderzijds maakt Ubereats misbruik van veelal “jonge mensen” die zo’n job aannemen om wat bij te verdienen en hun studies te betalen. Nietsvermoedende jonge mensen die als zelfstandige moeten ingeschreven worden om voor Ubereats te kunnen werken. Ze ontvangen dan een bedrag per prestatie.

Wij zijn ook bezorgd om deze koeriers. In feite zijn het schijnzelfstandigen, wat strafbaar is in het Belgisch recht. Zij worden onderworpen aan regels die Ubereats oplegt zonder dat hier een wettelijke basis voor bestaat.

Maar het grotere gevaar voor deze fietskoeriers schuilt in ons voorbeeld dat we geven wanneer een klant ziek is geworden van een maaltijd die de koerier heeft bezorgd.

Wat als de klant McDonald’s aanklaagt omdat hij een zware infectie heeft opgelopen door het nuttigen van een Mc Menu en McDonald’s op haar beurt stelt dat het aan de koerier ligt?

Zal die jongere koerier die op zelfstandige basis voor Ubereats thuisleveringen doet zich kunnen verdedigen tegen het bataljon juristen van McDonald’s? Wij denken van niet!

De nieuwe arbeidsmarkt die men hier aanboort, nl. de vrije werkkracht die nietsvermoedend meent een leuke bijverdienste te hebben gevonden, loopt het gevaar om zonder besef verantwoordelijk te kunnen gesteld worden voor schade die werd toegebracht aan een consument.

Een oproep:

Zorg ervoor als koerier dat je een goede verzekering hebt wanneer je als zelfstandige wil werken voor klanten. Werk niet via platformen zoals Ubereats om maaltijden thuis te brengen. Het HACCP-reglement rond voedselveiligheid is ernstig te nemen.

De consument kan maar beter weten wat de risico’s zijn wanneer hij tijdens een leuke film denkt “ik ga snel iets bestellen en thuis laten leveren.”

Yvan De Jonge

Fastfood coördinator