IUF/PepsiCo Corporate Management Meeting

Het IUF-secretariaat en PepsiCo waren het erover eens dat het in hun wederzijds belang is om een ​​constructieve betrokkenheid bij mensenrechten- en werkplekrechtenkwesties voort te zetten. Ze hebben afgesproken elkaar twee keer per jaar te blijven ontmoeten. De tweejaarlijkse vergaderingen zullen blijven plaatsvinden met vertegenwoordigers van beide partijen en een team van vertegenwoordigers van de vakbonden die PepsiCo- en Frito-Lay-werknemers vertegenwoordigen. Het team voor de werkplekrechten van PepsiCo zal tussen die vergaderingen regelmatig communiceren met de IUF. Ze hebben afgesproken elkaar op de hoogte te houden van lopende en nieuwe kwesties door actieve communicatiekanalen te gebruiken.

De prioritaire agendapunten voor deze vergaderingen binnen PepsiCo zullen betrekking hebben op mensenrechten, inclusief werkgelegenheid en vakbondsrechten. Arbeidsrelaties en zaken met betrekking tot werkplekrechten, waaronder gezondheid en veiligheid op het werk, gelijkheid, diversiteit en de toeleveringsketen. Dit blijven belangrijke kwesties om te bespreken. Andere problemen kunnen per geval worden opgenomen. De locatie van elke vergadering zal iedere keer worden herbekeken.

De vergaderingen worden afgesloten met onderling overeengekomen actiepunten die het vervolgproces vergemakkelijken.

De partijen zijn overeengekomen dat de eerste tweejaarlijkse vergadering in 2020 in de tweede week van mei zal plaatsvinden en de tweede vergadering rond november zal plaatsvinden.

Voor ABVV Horval namen Ringo Delcroix en Tim Hoppe deel. Ze maakten van de gelegenheid gebruik om uit te wisselen met Carlos Reyes. Voorzitter van Stibys, de drankenvakbond uit Honduras en partner van HORVAL.