Petitie: Coca-Cola: veelpleger van mensenrechtenschendingen

The Coca-Cola Company rijgt de ene mensenrechtenschending na de andere aan elkaar binnen haar activiteiten in Ierland, en binnen het bottelingsysteem in Haïti, Indonesië, de Filippijnen en de Verenigde Staten. Zo maakt de onderneming zich systematisch schuldig door de mensenrechten van haar werknemers te schenden en doordat ze geen maatregelen treft om dit recht te zetten.

Hoewel The Coca-Cola Company regelmatig werd ingelicht door IUF over deze hardnekkige rechtenschendingen, weigerde de onderneming om ernstige maatregelen te treffen om dit recht te zetten. TCCC kan systematisch geen blijk geven van zorgvuldigheid inzake mensenrechten, waardoor ze medeplichtig is aan deze misbruiken en een volwaardige dader is op het vlak van mensenrechtenschendingen.

KLIK HIER OM EEN BOODSCHAP TE STUREN naar The Coca-Cola Company, en vraag met aandrang aan de onderneming om in te grijpen tegen het stijgend aantal mensenrechtenschendingen binnen het Coca-Cola-systeem.